התקשרויות

  • ועדת ההתקשרויות של המועצה, בישיבתה מיום 14.8.2018, החליטה על התקשורת לצורך ייעוץ לגזבר בנושא ניהול השקעות של כספי מועצה עודפים בהתאם לכללי משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2008). לאחר פניה לקבלת הצעות ובחינת ההצעות שהתקבלו, נבחר הגורם המייעץ: רו"ח זהר טנצר- חברת עמירים שירותי בקרה בע"מ.
  • נימוקים לבחירה: מדובר בגורם מקצועי ועתיר ניסיון בתחום, שלפי מיטב שיפוטה של הועדה הינו המתאים ביותר לביצוע העבודה הנדרשת.

קישורים לפרוטוקולים וועדת התקשרויות:

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 25.12.2018 (ייעוץ משולב- סטטוטורי כללי ועניינים מוניציפאליים+ ייעוץ למיצוי תקציבי חינוך)

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.