התקשרויות

  • ועדת ההתקשרויות של המועצה, בישיבתה מיום 14.8.2018, החליטה על התקשורת לצורך ייעוץ לגזבר בנושא ניהול השקעות של כספי מועצה עודפים בהתאם לכללי משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2008). לאחר פניה לקבלת הצעות ובחינת ההצעות שהתקבלו, נבחר הגורם המייעץ: רו"ח זהר טנצר- חברת עמירים שירותי בקרה בע"מ.
  • נימוקים לבחירה: מדובר בגורם מקצועי ועתיר ניסיון בתחום, שלפי מיטב שיפוטה של הועדה הינו המתאים ביותר לביצוע העבודה הנדרשת.

קישורים לפרוטוקולים וועדת התקשרויות:

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום  25.12.2018 (ייעוץ משולב- סטטוטורי כללי ועניינים מוניציפאליים+ ייעוץ למיצוי תקציבי חינוך). התקשרות עם דודו כהן 

פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 21.5.19, (ייעוץ בניהול כלכלי ארגוני ומערכתי של פרוייקט הביוב במועצה). התקשרות עם אורבניקס

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.