מאגר יועצים

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-3, אפריל- מאי 2019:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

_______________________________________________________

הודעות קודמות:

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-2 ינואר 2019: 

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 7.2.2019 בשעה 16:00.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 7.2.2019 בשעה 16:01 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, ינואר 2019:

הודעה חשובה:המועצה מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת מועמדות בהליך נה-2 2019. המועד האחרון המעודכן הוא: 7/2/2019 בשעה 16:00:00.

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן:רשימת תחומים-(ינואר 2019), מאגר יועצים ונותני שירותים (נה-2 2019)
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן:הליך הזמנה (ינואר 2019) להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – מועצה אזורית לכיש (2019 – נה-2))
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס שלמטה,  בסוף עמוד זה (יש להקפיד כי עמוד מספר 1, יופיע ראשון בקובץ הסרוק)
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס)
 • (יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כך שעמוד בחירת התחום יופיע ראשון)
 • המועצה מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת מועמדות בהליך נה-2 2019. המועד האחרון המעודכן הוא: 7/2/2019 בשעה 16:00:00. מודגש כי את הגשת המועמדות יש לבצע לא יאוחר מתאריך זה (המועד האחרון הקודם: 31/1/2019  בשעה 14:30. מועד זה הוארך)
‏הערה: בשל טעות, פורסמה ביום 31/12/2018, פתיחת המאגר מבלי שהופיעו המסמכים המתאימים להליך הנוכחי, שהחל ביום 1/1/2019

____________________________________________________________

הודעות קודמות שפורסמו באתר, בנוגע לרישום קודם שהסתיים:

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים: 

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 22/4/2018.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 23/4/2018 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

קישור לרשימת היועצים שאושרו בהרשמה הראשונהרשימת מאגר היועצים המאושרת.

קישור: אישורי התקשרויות

 

פרטי ההודעה על פתיחת ההרשמה הקודמת, (הליך 2018-נה-1) כפי שפורסמו בעמוד זה באתר המועצה
(עד תאריך 22/4/2018):

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים לחצו כאן
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס שלהלן:
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס)
 • המועד הסופי להגשת המועמדות עודכן.
  המועד החדש: 22/4/2018 בשעה 14:30, (מועד קודם שנדחה: 29/3/2018 בשעה 14:30).

_________________________________________________________

 

 

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.