מכרזים

 

מכרזי המועצה:

בקשה למשרה פנויה במכרזי המועצה תוגש על גבי השאלון שבקישור הבא: שאלון אישי – בקשה למשרה פנויה

קישורים למכרזי המועצה:

  1. דרושים מדריכי נוער
  2. שירותי גינון בישובים ומוסדות חינוך (מכרז 03-2019) להגשה עד יום 17/2/19 בשעה 12:00. כל המועדים בקשר עם המכרז שבנדון נדחים בשלב זה. הודעה על מועדים חדשים תפורסם בהמשך.
  3. שירותי ביוב (מכרז 02-2019). להגשה עד יום 17/2/2019 בשעה 12:00. מסמכים מצורפים: מסמך 6 מתוקן (הצהרה והצעת מציע)-מכרז שירותי ביוב 2-2019, מסמך נוסף: שינוי בתנאי סף – מכרז שירותי ביוב 2-2019

 

 

קישורים בנושא התקשרויות עם משכ"ל:

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז: שירותי הסעים

ועדת מכרזים:

ועדת מכרזים 29.1.2019

 

הודעות ישנות:

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

הרינו להודיע כי ביום ראשון, ט"ו טבת תשע"ט  23.12.18, בשעה : 15:00, בחדר הישיבות,  תתכנס ועדת מכרזים של המועצה לפתיחת:

מכרז מס' 07/2018: מכרז לביצוע עבודות פיתוח אזור התעשייה נהורה .
מכרז מס' 12/2018: מכרז לאספקת ריהוט לבתי כנסת.
מכרז מס' 13/2018: מכרז לאספקת מכשירים סלולריים.

הקבלנים המציעים מוזמנים להיות נוכחים בפתיחה.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.