מכרזים

בעמוד זה יפורסמו מכרזי המועצה ככל שישנם והצעות עבודה חיצוניות.

הודעה בנושא מכרז פומבי 12/2017 לייצור והתקנת שערים (כנף- חקלאי) בישובים במועצה:

  1. הרינו לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז שבנדון נדחה.
  2. המועד האחרון החדש להגשת הצעות הוא 24/10/2017 שעה 13:00.

מכרזי המועצה:

בקשה למשרה פנויה במכרזי המועצה תוגש על גבי השאלון שבקישור הבא: שאלון אישי – בקשה למשרה פנויה

קישורים למכרזי המועצה:

  1. דרושים מדריכי נוער
  2. דרושים רכז תרבות החלפה לחלד הגשה עד 15/10/17
  3. מכרז לייצור והתקנת שערים (כנף חקלאי) להגשה עד 24/10/17 שעה 13:00 (המועד האחרון להגשת הצעות שרשום במכרז נדחה, ונקבע מועד חדש: 24/10/17 שעה 13:00).
  4. מכרז חונך לשער הנגב תשעח הגשה עד 26/10/17
  5. מכרז לייצור והתקנת שערים (קונזולי קל) להגשה עד יום 24-10-17, נספחים למכרז: מכרז התקנת שערים- טופס כמויות והצעת מחיר-קונזולי – נספח ו'-1מכרז התקנת שערים- מפרט טכני לשער קונזולי קל – נספח ז'.

דרושים: הצעות עבודה חיצוניות וביישובים

(יש לפנות למפרסם, או למזכירויות הישובים)

לחברת דן בדרום דרושים נהגי אוטובוס (דן בדרום מוכנים להכשיר מי שאינם נהגים)

 

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.