פרוטוקולים מליאת מוצעה 2017

פרוטוקולים חתומים וסרוקים

(פרוטוקולים מונגשים- למטה)

 1. פרוטוקול מליאה מס' 41 מיום 10.1.2017 חתום וסרוק
 2. פרוטוקול מליאה מס' 42 מיום 31.01.2017 חתום וסרוק
 3. פרוטוקול מליאה מס' 43 מיום 28.2.2017 חתום וסרוק
 4. פרוטוקול מליאה מס' 44 מיום 25.4.2017 חתום וסרוק
 5. פרוטוקול מליאה מס' 45 מיום 26.6.17 ישיבה ראשונה- חתום וסרוק
 6. פרוטוקול מליאה מס'46 מיום 26.6.2017 ישיבה שנייה –חתום וסרוק
 7. פרוטוקול מליאה מס' 47 מיום 19.7.17 חתום וסרוק
 8. פרוטוקול מליאה מס' 48 מיום 13.9.2017 חתום וסרוק
 9. פרוטוקול מליאה מס' 49 מיום 29.10.2017 חתום וסרוק

פרוטוקולים מונגשים:

 1. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 41 מיום 10.1
 2. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 42 מיום 31.1
 3. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 43 מיום 28.2.2017
 4. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 44 מיום 25.4.2017 לאחר עדכונים
 5. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 45 מיום 26.6.17 ישיבה ראשונה
 6. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 46 מיום 26.6.17 ישיבה שנייה
 7. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 47 מיום 19.7.2017
 8. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 48 מיום 13.9.2017
 9. פרוטוקול מליאה מונגש מספר 49 מיום 29.10.2017 מעודכן
על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.