צו מסים- היטל ארנונה

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2016

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת 2016 סרוק וחתום

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת 2016 – בקובץ פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2017

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת  2017 – בקובץ  פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2018

היטל ארנונה כללית לשנת 2018 – מעודכן בקובץ פתוח מונגש

היטל ארנונה כללית לשנת 2018 –  עדכון אוגוסט 2018 בקובץ פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2019

צו מיסים- היטל ארנונה כללית לשנת: 2019– חתום וסרוק

היטל ארנונה כללית לשנת 2019- בקובץ מונגש

על פי סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג 1992  ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז 2007 ולהחלטת המליאה הריני להודיעך כי  מועצה אזורית לכיש החליטה על הוספת תת סיווג משני 2.5.2 – בתי הארחה , אכסניות, חדרי אירוח (צימרים) – בתעריף של 50 ₪ למ"ר .

 בכוונת המועצה לפנות לשרי הפנים והאוצר בבקשה לאישור החלטתה זו.

 טיוטת הצעה – צו המיסים 2019

צו מיסים אישור חריג חתום

* מותנה באישור משרד הפנים והאוצר לשנת 2019, במידה והשינויים יאושרו ע"י השרים תוקפם   יהיה החל מתאריך 1.1.2019 לרבות משלמים מראש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2020

דברי הסבר לטיוטת צווי המיסים 2020…

צו מיסים – אישור מליאה 2020

צו מיסים – אישור מליאה 2020

צו מיסים – בקשות לאישור חריג 2020

צו מיסים – בקשות לאישור חריג 2020 מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.