צו מסים- היטל ארנונה

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2016

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת 2016 סרוק וחתום

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת 2016 – בקובץ פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2017

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת  2017 – בקובץ  פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2018

היטל ארנונה כללית לשנת 2018 – מעודכן בקובץ פתוח מונגש

היטל ארנונה כללית לשנת 2018 –  עדכון אוגוסט 2018 בקובץ פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2019

צו מיסים- היטל ארנונה כללית לשנת: 2019– חתום וסרוק

היטל ארנונה כללית לשנת 2019- בקובץ מונגש

בקשת הרשות לאישור חריג בארנונה לשנת 2019 אושרה ע"י השרים.
מצורפים קבצים:  

  1. צו מיסים עדכני לשנת 2019 סרוק וחתום
  2. צו מיסים עדכני לשנת 2019, בקובץ מונגש
  3. אישור חריג, משרד הפנים, לשנת 2019

 

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2020

דברי הסבר לטיוטת צווי המיסים 2020…

צו מיסים – אישור מליאה 2020

צו מיסים – אישור מליאה 2020

צו מיסים – בקשות לאישור חריג 2020

צו מיסים – בקשות לאישור חריג 2020 מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.