מועצה אזורית לכיש – עם הפנים לתושב<BR>

סיסמא לכל תלמיד

 

תהליך הצמיחה המואץ בו מצויה מועצת לכיש בעשור האחרון והשינויים הדמוגרפיים שחלו בה, מציבים בפני מערכת החינוך אתגרים בתחומים מגוונים , ומספקים הזדמנות טובה מאוד להתחדשות, להתייעלות, ולחשיבה יצירתית.

המשקל המכריע אותו מייחסת בעקביות הנהלת הישוב, וראש המועצה העומד בראשה לחינוך, המשאבים , התמיכה והמודעות הגבוהה הנגזרים מכך , מסייעים מאוד להשגת היעדים ומעודדים את המאמץ התמידי להשבחת ההוראה , שיפור השגי התלמידים והחינוך לערכים.

הקצאה מושכלת של משאבים בין גילאים ומוסדות חינוך, שימת דגש רב על טיפוח אוכלוסיות חלשות מחד ועידוד המצוינות מאידך, בניה חדשה בצד השבחה של הקיים, הם מאבני היסוד של מדיניות החינוך במועצה האזורית לכיש.

הפעילות הישובית רבת השנים לטיפוח הזיקה לעקרונות אלה של כל השותפים ובמרכזם משרד החינוך, המשרד לפיתוח הנגב, ציבור ההורים והרשות המקומית, תרמה רבות לעיצובה של מערכת חינוך דינמית השוקדת באופן מתמיד על שיפור תפוקות והשגים באמצעות פלטפורמות יישוביות מגוונות.

פלטפורמה חדשנית חשובה ביותר, אשר השנה החלה הפעלתה בבתי-הספר של המועצה, הינה פרויקט :

"סיסמא לכל תלמיד"

פרויקט זה המבוסס על טכנולוגית ה - ASP המספקת את שרותי התקשוב דרך ספק מרוחק באינטרנט, כך שהתלמיד מכל מקום בין אם זה בבית הספר או מהבית רואה אותו שולחן עבודה.

הפרויקט מופעל בשלב זה בשני בתי הספר "הרב קוק" בתלמים , ו"רבקה גובר" בנהורה.  בימים אלו אנו שוקדים על צירופו של בית הספר "לובה אליאב" בלכיש.

הפרויקט נועד לאפשר שימוש בטכנולוגיית המידע כחלק בלתי נפרד מאורח החיים של התלמידים והמורים תוך יצירת קהילת חינוך ממוחשבת וצמצום פערים דיגיטליים.

הפרויקט מסתייע בתרומה של קבוצת עופר ומיושם על ידי חברת GBS

 רציונל :

מתן פיתרון מבוסס על ראיית תקשוב כוללת, החל מיחידות קצה פשוטות ואמינות, דרך מרכז מחשבים, משאבי תוכן ותקשורת אמינים ויציבים, וכלה בהטמעה של מרכיבי המערכת לכלל המשתמשים.

הפרויקט מכוון להצלחה בנקודות הבאות:

· יצירת מרחב מקוון אישי לתלמיד – מרחב מקוון אישי לתלמיד מאפשר עבודה בסביבה מקוונת הכוללת מרחבי מידע באמצעות הפורטל תוך שימוש בעולם תכנים ופעילויות לימודיות.

· הכשרתו של המורה / התלמיד- הכשרה לעבודה בסביבת מחשוב מתוקשבת אשר מביאה לידי ביטוי שימוש מושכל בטכנולוגיות מתקדמות מחד ומאפשרת הקניית יכולות חדשות עבור התלמידים.

· מיקוד העשייה בפעילות המורה – יצירת סביבת עבודה מתוקשבת חדשה המאפשרת למורה באמצעות מחשב נייד, מקרן ותחנות קצה בכיתות הלימוד קישור לפורטל "סיסמה לכל תלמיד" אשר ישמש בסיס ליצירת "מרחב הידע" למורה בעבודתו עם התלמידים ובניית סביבה הוראה מקוונת ללא מגבלת מקום או זמן המאפשרת למורה לבנות את עולם התוכן והעבודה עם התלמידים ביעילות מרבית.

לפעילות שלושה חלקים:

תשתית פיזית - הוקם מרכז מחשוב בטירת כרמל וקישור אינטרנטי. התלמיד מתחבר באמצעות סיסמא אישית, המביאה אותו לשולחן העבודה האישי, בו נמצא עולם התוכן והידע האישי שלו.

החומר האישי והמשותף של התלמידים והמורים נשמר ונצבר ומלווה את התלמיד לאורך השנים. למעשה לכל משתמש יש למעשה "ילקוט דיגיטאלי" המלווה אותו בכל מקום ובכל הזמן ברשת האינטרנט.

מרכיב התוכן - משרד החינוך וגופים מטעמו מגדירים את צורכי התוכן והפעילויות הפדגוגיות ומספקים אותם. צוות הפרויקט "סיסמא לכל תלמיד" מלווה את היישום וההטמעה של התוכן.

מדיווחים ראשונים שנמסרו על ידי המטמיעים אשר יהיו צמודים לבתי הספר במשך 3 שנים עולה, כי הפרויקט נקלט בהצלחה מרובה בשני בתי הספר, וזאת הודות להנהלה ולצוות המורים שמשקיעים מזמנם הפרטי מעבר לזמן הנדרש .

זה הזמן והמקום להודות לשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, על החלטתו לכלול את מועצה אזורית לכיש בין הראשונים בפרויקט.

בטוחני כי פרויקט זה ישדרג את רמת ההוראה ורמת הלמידה בקרב התלמידים.