בחירות- מ.א. לכיש- 2018

תוצאות הבחירות:

 שחרתלמיםשדה משהשקףנוגהלכישזוהר,

 נהורה,  אחוזםעוצםניר חן, נטעמנוחה,יד נתן,

כרמי קטיףאליאבאמציהבני דקליםשדה דוד,

פרסומים שפורסמו במהלך הבחירות:

לתושבים שלום,

בעמוד זה יפורסם מידע רלוונטי בנושא בחירות לרשות לשנת 2018.

להלן קישורים חשובים:

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הנחיות להכנת פתקי הצבעה

הצגת-פנקס-בוחרים- בחירות 2018

מודעת דרושים לגיוס מועמדים לתפקיד מזכיר2018

טפסי הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי והצהרת מועמד

קובץ מודד בישובים 

הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים

קישור לאתר משרד הפנים, עמוד: פיקוח ארצי על הבחירות

קביעת סוג ניהול הישוב:

על מנת לעיין במסמכים יש ללחוץ על שם הישוב הרלוונטי:

בני דקלים, נטע, כרמי קטיף, תלמים ,שקף, שדה משה, שחר, שדה דוד, ניר חן, עוצם, מנוחה, נוגה, לכישיד נתן, אחוזם, זוהר, אמציהאליאב

הודעה על מספר נציגי האזור במועצה, לפי ישובים:

על מנת לעיין במסמכים יש ללחוץ על שם הישוב הרלוונטי:

 ניר חן,  עוצם,  שדה דוד,  שחר, שקף,  תלמים,  שדה משה,  נטע,  מנוחה, נהורה, נוגה,  יד נתן,  כרמי קטיף,  לכיש,  אליאב,  אמציה, בני דקלים,  זוהר, אחוזם.

 להלן המסמכים חתמים וסרוקים: הודעה על מספר נציגי האזור במועצה, לפי ישובים

רשימת המועמדים למליאת המועצה ולוועדים, לפי ישובים:

שחר פע, שקף מב, שקף פש, תלמים כי, שדה דוד ש, שדה משה נט , שדה משה תש, שחר אמ, ניר חן למ, עוצם יפ, שדה דוד אכ, שדה דוד רי, נוגה קמ, נוגה ינ, נוגה תפ, נטע א, נהורה דע, נהורה מכ, נהורה נ, לכיש לב, מנוחה י, מנוחה שש, נהורה בי, זוהר מד, יד נתן אמ, כרמי קטיף כר, אמציה מא, בני דקלים נצ, זוהר אס, זוהר יב, אליאב לה, אליאב ק, אחוזם מס, אחוזם רי.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.