בעלי תפקידים ומוסדות בישובים

 ישוב

רב"ש/ איש קשר לביטחון

מזכיר הישוב

טלפון במזכירות

גורם רפואי (פרמדיק/אחות)

צח"י

יו"ר ועד מקומי

בית-כנסת

נציג במליאת המועצה

מעונות

צהרונים וקייטנות

זמני פינוי אשפה

אחראי המים

ספק מים

ישובים שהמועצה גובה עבורם מיסי ישוב

עובדים סוציאלים

לפי ישובים.

אחוזם המזכיר גרשון יונה (ממונה)
052-4317308
אין מזכירות, יש דוורית לחלוקת דואר: קולט 052-4741591 עליזה פרץ
08-6816233
חיים פרץ 050-4693636 גרשון יונה 052-4317308 גרשון יונה (ממונה)
052-4317308 ועד מוניצפלי- זהבית אבגי 050-8384043
אברג'ל יוסף
08-6816237 וחיים פרץ בבי"כ השני 0504693636
חיים פרץ 0504693636 אין אין ימים א'-ד' סוויסה שמעון 050-5325614 שמעון סויסה-מימי הנגב
050-5325614
גבייה ע"י המועצה הודיה פלד 08-6871626
אריאלה 08-6871676
אליאב חן בן-אריה
054-2290448
אשר רז
054-5260231
054-6699385 אהרל'ה טבק פרמדיק 058-4882214 טלי טורם-רופאה
052-5419373
יעל אלנברג 054-2240919 מיכל אפרת 0545656402 רועי הורן
050-6440888
יוסף עידן 054-4314223 בהפעלת הישוב- אפרת ניצן
054-6581892
בהפעלת הישוב- להפנות למזכירות הישוב ימים ב'-ה' אשר המזכיר או חן הרב"ש חברת מקורות גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב שרון כהן-קרפ 08-6871627
אמציה משה רוכמן
050-5067185
מיכאל דוד
054-4920835
08-6880623 מירי פריג'ה 054-5684949 הודיה לנדאו 054-5236826 מירי מלול 054-6686340 מזל אליאס
050-3555545
גבי דרחי
050-6819748
יורם אוהב ציון
054-9499154
אין אין בישוב גן ואין צהרון ימים ב'-ה' משה רוכמן 050-5067185 מקורות
050-8851686
גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב שרון כהן-קרפ 08-6871627
בני-דקלים איתמר יזדי טל: 058/5070221 מיקי קיסרי
050-9003556
086221392 מירב זהר יצחק הלפריו
054-2101675 אחות רחלי חג'בי 050-4700067
יעקב הרשקוביץ 0546379222 אליעזר אורבך
054-5236832
צבי אריאל טל: 054-7792586 יונתן לוי
052-5822274
מוריה מגידיש
טל: 050-8336159
אופק 08-6603099- גננת רויטל ברוך 054-6673719 ימים ב'-ה' גלעד אוירבך 054-5236787 פניה דרך גלעד אוירבך 054-5236787 גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב שרון כהן-קרפ 08-6871627
זוהר המזכיר יוסף ציון
050-9888683
אין יוסי ברבי-052-5718005 תמי מימוני 052-2563863 שמעון אוחיון
050-7441761
פרנסיס גוזלנד 08-6848219 עמרוסי עמוס
054-474366
יהודה סבן
057-7244062
אין אין ימים ב'-ה' משה מימוני –מימי הנגב
050-7660350
גבייה ע"י המועצה שרון כהן-קרפ 08-6871627
יד-נתן רב"ש בהתנדבות רן תימור 054-5655802 רחום ישאל
054-2182218
08-6848678 אפשר להעביר הודעות לורד גפן 0527504010 bnvered@netvision.net.il רחל שושני-אחות
054-6263292
רחל שושני 054-6263292 אדם מזיג
050-3900533
משה שרביט
08-6848166 052-2882478
אורן זוננשטין
054-7722229
אין אופק 08-6603099 ימים ב'-ה' אריה אורן 054-7538892 מאיר ורדי-מי הדרום
052-8812442
גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב מירב כהן 08-6871647
כרמי קטיף אלעזר זיסמן
054-3040332
יורם אוהב ציון
054-9499154
077-6161438 גרשונזון דידי 054-9191173 הודיה לנדאו 054-5236826 הדס אברמוביץ' 0545684493 מיכל ג'ורנו 052-9271314 הרב ארי כ"ץ 052-6164202 יורם אוהב ציון
054-9499154
בהפעלת הישוב לאה
054-7775378
בהפעלת הישוב לאה שונם 054-7775378 ימים ב'-ה' משה רוכמן 050-5067185 חברת מקורות גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב שרון כהן-קרפ 08-6871627
לכיש יריב מן
050-7630569
מוניקה שיווישטיין
054-5698012
אסנת 08-6813361 שולה פרג-אחות
08-6882970
שי רוזנפלד 054-5698070 נטע פאר
050-5662981
אברהם לב
054-6720555
אבי דיאמנט
050-5235804
מרכז מריאן- מרים
08-6889147
אופק 08-6603099 ימים א'-ד' אורי לינר 050-7606360 יוסי גורן- מקורות
050-5288838
גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב יעל נק 08-6871627
מנוחה המזכיר מיכאל דוד 054-4920835 08-8584423 מכלוף תומר-חובש
057-8716331
מיכאל- המזכיר עזרא ציקי-ועד מקומי 050-7892777 יצחק עמרם ועד אגודה 050-5218816 אפרים שבתאי
050-2509935
שמואל יוסף
050-6229111
סמדר (פרטי) 052-8721249 אופק 08-6603099 ימים א'-ד' לוי רפאל 050-2818696 ששון אליהו-מי הדרום
050-5101118
גבייה ע"י המועצה מירב כהן 08-6871647
נהורה המזכיר שריקי ניסים
050-5697477, 050-4405645
אתי חזן-אחות
052-3952756
מיכאל אבוקסיס 054-6780643 שריקי ניסים
050-5697477, 050-4404545
יקיר חזן
050-7991119
יקיר חזן
050-7991119
אמונה
08-6896068 אושרית 050-7464720
אופק 08-6603099 ימים ג'-ו' המזכיר/ה שאול רוקח-מירם
050-4405645
גבייה ע"י המועצה יעל נק 08-6871627
נוגה רב"ש בהתנדדבות שאול רפי 050-6676961 (או לבדוק עם המזכיר) רפי שלמה
052-3963676
אין רחל עזרא -אחות
08-6848514
רפי שאול 0506676961 ועד מקומי- ? ועד אגודה: שלמה נחום 0535255501 נפתלי ציון
08-6848103
יוגב טבריזי
057-3937136
052-5826090 דגנית אופק 08-6603099 ימים ג'-ו' רפי שלמה 052-3963676 בני חביב – מימי הנגב
075-2917917
גבייה ע"י המועצה אריאלה 08-6871676
שרון כהן-קרפ 08-6871627
נטע הושע אלכסנדר
050-5070228
יורם אוהב ציון
054-9499154
077-7667705 יונתן פופקין 052-4643191 אחיות: טליה אלבז 0524-699931 נתנאל חדד 0522375069 יעקב אלבוים 0545684141 ניסים לוזון 0528308009 עדי עסיס
054-5684040
יעל חזן 0546-713768 אופק- 08-6603099 מנהלת:עירית הרשטיק 0507-913234 ימים ב'-ה' הושע אלכסנדר 050-5070228 קובי – מקורות
054-2339002
גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב שרון כהן-קרפ 08-6871627
ניר-ח"ן אחראי בהתנדבות ד"ר מוטי לאסט
052-2624887
ורד גפן
052-7504010
08-6848672 א'-ה' 09:00-13:00 ד"ר מוטי לאסט 052-2624887 יובל אברמוביץ' 0505448087 פנחס ברדה
050-8259566
מני חזן טל:
052-9240681
ד"ר מוטי לאסט
052-2624887
אין אופק 08-6603099 ימים א'- ד' דוד אלמדווי 050-7363991 פנחס פנחס
050-5830376
גבייה ע"י המועצה אריאלה 08-6871676
מירב כהן 08-6871647
עוצם המזכיר יוסף ציון
050-9888683
טלפקס 08-6848461 מודיעים לסופי 052-6097221 סופי 052-6097221 דוד יפרח 052-2591296 שלום יפרח
052-4540846
אפרים בן חמו 054-4656277 ישראל וקנין
052-3959685
יפרח דוד
052-2591296
אמונה
08-6612137 052-6182664 מעון פרטי אסתר: 052-6422045
אופק 08-6603099 ימים ג'-ו' ציון דהן -מרכז המשק 050-9948344 אברהם בן-חמו-מימי הנגב
052-3291580
גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב יעל נק 08-6871627
אריאלה 08-6871676
שדה-דוד המזכיר פנחס רחמים
050-5694449
אין אין אורלין נציה 052-3661787 אהוד רייך
050-5650766
כהן מאיר יוסי רואס
054-2299664
אין אין ימים א'-ד' אלברטי 050-6339424 הרצל מלכה-מימי הנגב
054-5349293
גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב יעל נק 08-6871627
שדה-משה בני גל
054-7920182
יוסי אלוש
050-2301070
אין אורי בר
052-4643570
רחל כהן מצליח 054-8187067 ועד מוניצפלי משה פריינטה 0535788341 נועם תמיר
054-6272840
ליאב לוי 054-6518312 שבתאי דורון
050-5292832
מרכז מריאן
08-6347719 נעמי 052-681112 מור 054-4809794
אופק 08-6603099 ימים א'-ד' שוקה פלום 052-8817648 יהושוע בלום-מימי הנגב
052-8817648
גבייה ע"י המועצה שרון כהן-קרפ 08-6871627
שחר אשר ממו 050-7285176 יואל לוצאטו 050-5375177 בני אליהו 054-4236401 איציק בן טולילה 052-8900705 אסתר ברמי
050-8226626
08-6848473, (דוורית לחלוקת דואר: כוכבה 053-7752363) ישי קינדל 052-4643586 יהודה גבאי 052-3993404 אסנת בן-טולילה 0544784458 אשר ממו 050-7285176 אשר ממו
050-7285176
פרץ חביב
08-6848290
פלג עמר
050-5298930
אמונה-
08-6848234 ירדנה 0525653198
אופק 08-6603099 ימים א'-ד' חביב פרץ 086848290 חביב פרץ-מימי הנגב
050-7435148
גבייה ע"י המועצה אריאלה 08-6871676
יעל נק 08-6871627
שקף איתן רוזנבלט
054-2207760
יוסי אלוש
050-2301070
08-6817039 עידן נק 052-3132367 אריאלה אלוש 050-2301080 שמעון פחימה
052-3819299
יעקב כהן- אחדות 052-2703933 שמעון פחימה
052-3819299
עינת 050-7844151 אופק 08-6603099 ימים ב'-ה' גדי אילון 054-2207001 אילון גבי-מקורות גבייה ע"י הישוב- להפנות לישוב הודיה פלד 08-6871626
תלמים המזכיר אליעזר סיגרון
052-2919792 מזכיר האגודה
אין מזל טל-אחות
050-6940157
ורד כהן ממו 0504221007 יסכה בן זכריה ועד מקומי 054-9900596 ששון סיגרון -ועד אגודה
050-9901711
דידי אהרון
08-6898642
משה עשוש
057-7381462
אמונה
08-6898463
אופק 08-6603099 ימים א'-ד' אליעזר המזכיר 052-2919792 ששון מזוז- מימי הנגב
052-5871832
גבייה ע"י המועצה מירב כהן 08-6871647
על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.