וועדות המועצה

וועדות המועצה- לאחר בחירות 2018

 

שם הוועדה שם פרטי שם משפחה תפקיד פרוטוקלים
הנהלה דני

תומר

שמעון

ישראל

יוסי

אשר

יהושוע

 

מורביה

שבתאי

פחימה

רחום

רואס

ממו

כהן

 

יו"ר

 

רכש ובלאי יצחק (איקו)

יורם

יעקב

עמרם

אוהב ציון

אלבויים

יו"ר

 

 

ועדת מכרזים שמעון

ישראל

יצחק (איקו)

יהודה

יוסי

פחימה

רחום

עמרם

סבן

רואס

יו"ר

 

 

ועדת הנחות יוסף

יהושוע

רואס

פרץ

יו"ר

 

וועדת רווחה ישראל

משה

מזל טוב

מיטל

רחום

קלימיאן

כהן

וייס

יו"ר

 

ועדת חינוך ותרבות

 

 

 

אלמוג

איתן

תומר

יעל

רעות

רונן

דובב

אופיר

מעיין

שמרית

אלה

בן-חור

שבתאי

פחימה

רוזנבלט

רפופרט

ענטבי

ממן

רוזנברג

סגן

יו"ר

סגן

קישור לפרוטוקולים
ועדת איכות הסביבה
אשר ממו – יו"ר
אלמוג אלה – סגן
דנה ברנע
רם סלהוב
יעלה אשחר
נעה גדז'
חנה אור חן
אתי אדלר
נחום גרואג
לילך מוזס
רות גדות
בריג'יט ברבי
איתי רבינוביץ'
  פרוטוקול ישיבה ראשונה 2019
ועדת ספורט אשר

מוטי

יהושוע

אופיר

נדיה

ממו

לאסט

פרץ

ממן

לוצאטו

יו"ר

 

ועדה חקלאית אופיר

תומר

ישראל

אשר

משה

ממן

שבתאי

רחום

ממו

קלימיאן

יו"ר

 

ועדת ביקורת איתן

יהושוע

משה  

בן חור

פרץ

קלימיאן

יו"ר

 

ועדת ביטחון מוטי

תומר

יהושוע

ישראל

דובב

אופיר

דודו

לאסט

שבתאי

פרץ

רחום

ענטבי

ממן

אסייג

יו"ר

 

ועדת הנצחה והוקרה יהושוע

שירין

מזל טוב

דובב

יהודה

פרץ

מימוני

כהן

ענטבי

סגן

יו"ר

 

ועדת תחבורה תמרור, הסעים ובטיחות בדרכים

 

דני

פיני

ישראל

מורביה

בן-יעיש

רחום

יו"ר

מהנדס

ועדה למיגור אלימות וסמים

 

 

 

ישראל

משה

מזל טוב

מיטל

רחום

קלימיאן

כהן

וייס

 
ועדת מל"ח דני

מאיר

ירון

מורביה

דהן

משולם

יו"ר

רמ"ט

קב"ט

ועדת ערר על הארנונה כללית

 

     
ועדת פרויקטים ופיתוח השקעות ולהקצאת קרקעות, מבנים ואיכלוס

 

 

איתן

אלמוג

יהושוע

ישראל

משה

אורן

אופיר

דובב

תומר

בן-חור

אלה

כהן

רחום

קלימיאן

זוננשטיין

ממן

ענטבי

שבתאי

יו"ר

סגן

נציג איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון דני

אורן

מורביה

זוננשטיין

נציג

מ"מ

רשות ניקוז שקמה בשור

 

שי

ישראל

דובני

רחום

נציג

נציג

רשות ניקוז שורק לכיש דני

שמעון

אורן

יהודה

מורביה

פחימה

זוננשטיין

סבן

יו"ר
נציג ציבור בוועדות בחינה מעיין

אברהם

רוזנברג

אוזן

 

 

פרוטוקולים

פרוטוקול ועדת חינוך 19.2.2019

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.