הקצאת מקרקעין

קישורים למסמכים הנוגעים ל הקצאות קרקע:

טופס בקשה להקצאת מקרקעין

נוהל הקצאת קרקעות-תיקון 3-חוזר 7-2005
מליאת מועצה 30.6.2019, פרוגראמה להקצאת מקרקעין
פרוטוקול ישיבת מליאה 21-3-2013 (אישור תבחינים)
נוהל הקצאת קרקעות-תיקון 4-חוזר 4-2007
נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה – חוזר 5-2001
נוהל הקצאת קרקעות – הבהרות- חוזר 6-2002
נוהל הקצאת קרקעות-תיקון 2 -חוזר 7-2004
פרוגרמה להקצאת מקרקעין: מופיע בפרוטוקול מליאה מס' 12/15 מיום 30.6.2019: ראו את הפרוטוקול בקישור המצורף: קישור לעמוד "פורטוקלים מליאת המועצה" (פרוגרמה להקצאת מקרקעין)

החלטות:

ועדת הקצאות קרקע מיום 6.8.19, בנושא עמותת מיתרים לכיש באליאב וישיבת אורחות תורה בעוצם, כולל פרסום

הקצאת קרקע, אליאב, מכינה קד"צ מיתרים לכיש- בקובץ וורד פתוח

הקצאת קרקעות, עוצם, אורחות התורה- בקובץ וורד פתוח

פרוטוקולים:

פרוטוקול ועדת הקצאות. עוצם ואליאב.. 6.8.2019- חתום

פרוטוקול ועדת הקצאות 1.9.2020 , כרמי קטיף (חתום)
פרוטוקול ועדת הקצאות כרמי קטיף 1.9.2020 מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.