הקצאת מקרקעין

פרסומים קודמים:

הודעה בדבר בקשות להקצאת קרקע

מועצה אזורית לכיש ("המועצה") מודיעה בזאת כי במסגרת הליך להקצאת קרקע, בשטח של כ- 20,018 מ"ר, הנמצאת ביישוב כרמי קטיף, הידועה כגוש 3242 חלקה 29 (בשלמות) ו- גוש 3243 חלקה 2 (בשלמות), מגרש 700 ("הקרקע"), ואשר השימוש המתוכנן בה ע"פ חוזה החכירה, התב"ע והפרוגרמה לשטחי ציבור של המועצה הוא למטרת בית ספר תיכון (

"הקרקע"), הוגשו הבקשות הבאות:

  1. בקשה מטעם רשת נעם צביה, עמותה (מלכ"ר) מס' 58002215, להקצאת הקרקע למטרת בית ספר תיכון [ישיבה תיכונית] כיתות ט'-י"ב.

כל המעוניין להתנגד להקצאת הקרקע כאמור לעיל, יגיש את התנגדותו בכתב תוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי המועצה, אצל הגב' ענת שירזי, מזכירת סגן ראש המועצה.

נוסח פרסום מס 1 – הקצאת קרקע-ביס תיכון בישוב כרמי קטיף_

הבהרה לפרסום , מגרש 700 כרמי קטיף 21.10.21

הודעה בדבר בקשות להקצאת קרקע

מועצה אזורית לכיש ("המועצה") מודיעה בזאת כי במסגרת הליך להקצאת קרקע, בשטח של כ- 2,798 מ"ר, הנמצאת ביישוב כרם עמי (אליאב), הידועה כגוש 3205, חלקה 110 (בחלק), חלק ממגרש B400 ("הקרקע"), ואשר השימוש המתוכנן בה ע"פ התב"ע והפרוגרמה לשטחי ציבור של המועצה הוא ל- מכינה קדם צבאית, הוגשו הבקשות הבאות:
1. בקשה מטעם עמותת "מכינת מיתרים לכיש" ("המבקשת") להקצאת הקרקע למטרת הקמת מבני קבע למכינה קדם צבאית מעורבת.

כל המעוניין להתנגד להקצאת הקרקע כאמור לעיל, יגיש את התנגדותו בכתב תוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, במשרדי המועצה, אצל הגב' ענת שירזי, מזכירת סגן ראש המועצה.

(פורסם בעיתונים: "ישראל היום" ו"המקומוון" ביום 20.1.2021)

קישורים למסמכים הנוגעים ל הקצאות קרקע:

ספר הקצאות מקרקעין מעודכן דצמבר 2022

טופס בקשה להקצאת מקרקעין

תבחינים: אישור התבחינים במליאת המועצה: פרוטוקול מליאה 49 מיום 18.10.22מונגש פרוטוקול 49 מיום 18.10.2022 חתום תבחינים אישור אוקטובר 2022

נוהל הקצאת קרקעות-תיקון 3-חוזר 7-2005
מליאת מועצה 30.6.2019, פרוגראמה להקצאת מקרקעין
פרוטוקול ישיבת מליאה 21-3-2013 (אישור תבחינים)
נוהל הקצאת קרקעות-תיקון 4-חוזר 4-2007
נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה – חוזר 5-2001
נוהל הקצאת קרקעות – הבהרות- חוזר 6-2002
נוהל הקצאת קרקעות-תיקון 2 -חוזר 7-2004
פרוגרמה להקצאת מקרקעין: מופיע בפרוטוקול מליאה מס' 12/15 מיום 30.6.2019: ראו את הפרוטוקול בקישור המצורף: קישור לעמוד "פורטוקלים מליאת המועצה" (פרוגרמה להקצאת מקרקעין)

החלטות:

ועדת הקצאות קרקע מיום 6.8.19, בנושא עמותת מיתרים לכיש באליאב וישיבת אורחות תורה בעוצם, כולל פרסום

הקצאת קרקע, אליאב, מכינה קד"צ מיתרים לכיש- בקובץ וורד פתוח

הקצאת קרקעות, עוצם, אורחות התורה- בקובץ וורד פתוח

פרוטוקולים:

פרוטוקול ועדת הקצאות. עוצם ואליאב.. 6.8.2019- (חתום

פרוטוקול ועדת הקצאות 1.9.2020 , כרמי קטיף (חתום
פרוטוקול ועדת הקצאות כרמי קטיף 1.9.2020 (מונגש

ועדת הקצאות מיום 27.10.2020, כרמי קטיף, ישיבה- תיכון, (חתום
פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 27.10.20, כרמי קטיף , ישיבה – תיכון, (מונגש

פרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות 22.12.2020, בית ספר תיכון בכרמי קטיף

פרוטוקול ועדת הקצאות 17.8.2021. דיון בהתנגדויות להקצאת מגרש למכינה קדם צבאית באליאב
פרוטוקול ועדת הקצאות 17.8.2021-דיון בתהנגדויות להקצאת מגרש למכינה קדם צבאית באליאב- מונגש

פרוטוקול ועדת הקצאות מגרש 700 כרמי קטיף 5.10.21 חתום 
פרוטוקול ועדת הקצאות מגרש 700 כרמי קטיף 5.10.21-מונגש

פרוטוקול ועדת הקצאות מגרש 700 כרמי קטיף 12.7.2022 
פרוטוקול ועדת הקצאות מגרש 700 כרמי קטיף 12.7.2022- מונגש

פרוטוקול ועדת הקצאות- מגרש 700 ביס תיכון (ישיבה) כרמי קטיף, מיום 6.6.23 -חתום . 
פרוטוקול ועדת הקצאות- מגרש 700 ביס תיכון (ישיבה) כרמי קטיף, מיום 6.6.2023- מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.