התקשרויות עם יועצים, פרוטוקולים 2021

פרוטוקולים וועדת התקשרויות,
החלטות על התקשרות עם יועץ, 2021:

תאריך הפרוטוקול

תחום (ויוזם ההתקשרות)

החלטה              (קישור לפרוטוקול)

2.2.2021 6.3- אדריכלות פנים (מחלקת חינוך- גנים) גבריאלה נוסבאום
8.6.2021 6.5,6.4- מנהל פרוייקטים, מפקח פרוייקטים (הנדסה)  גלבד בניין והשקעות, גלבד בניין והשקעות
8.6.2021 3.13- הדרכה בתחום נגישות (מתנס) עירית אלקולומברה
6.7.2021 2.4- פסיכולוגים (שפ"ח) ניל פלק
6.7.2021 3.23- ייעוץ למחלקת רישוי עסקים (מזכירות) משה בלסנהיים
13.7.2021 6.4.2, 6.4.3, ניהול ופיקוח (הנדסה)

אורי עטר

הוחלף על ידי ארז רובינטשיין: פרוטוקול וועדת התקשרויות מיום 25.1.2022,בחירת ארז רובינשטיין (במקום אורי עטר)

13.7.2021 6.21.1, מדידה מפורטת לתכנון (הנדסה) פוטו מאפ,
13.7.2021 6.21.1, מדידה מפורטת לתכנון (הנדסה) פוטו מאפ,
13.7.2021 6.17.2- מיום, ביוב, ואינסטלציה סניטרית (הנדסה)  איחוד מהנסדים, 
13.7.2021 6.17.2- מיום, ביוב, ואינסטלציה סניטרית (הנדסה)  איחוד מהנדסים, 
13.7.2021 6.6.2- חשמל תאורה ותקשורת (הנדסה) י. רפפורט 
13.7.2021 6.62.- חשמל תאורה ותקשורת (הנדסה) י. רפפורט
13.7.2021 6.2.2- נוף וסביבה (הנדסה) רימון סביבה ונוף.
13.7.2021 6.2.2- נוף וסביבה (הנדסה) מילר בלום 
13.7.2021 6.7.2, 6.8.2- תנועה, ניקוז ותאום מערכות (הנדסה)  מגל תכנון כבישים      נספח 1 להסכם מגל
13.7.2021 6.7.2, 6.8.2- תנועה, ניקוז ותאום מערכות (הנדסה)  יוסי שטרן, נספח יוסי שטרן 
20.7.2021 4.18+ 4.1- ייעוץ לתהליכים קהילתיים- ועדים מקומיים+ הנחיית קבוצות ביישובים (רווחה)  אשחר (סכום מתוקן)
24.8.2021 4.18+ 4.1- ייעוץ לתהליכים קהילתיים- ועדים מקומיים+ הנחיית קבוצות ביישובים (רווחה) איילה פישר
5.10.2021 2.7ייעוץ בתחום צוותי החירום  רונן סער
19.10.2021 4.12 ייעוץ קהילתי אשחר
30.11.2021 3.4+3.5-יעוץ סטטוטורי כללי ולעניינים מוניציפליים (סגן)   דודו כהן
     
     

קישור לפורמט קבוע של נוסח הפרוטוקול בקובץ מונגש: פרוטוקול ועדת התקשרויות – החלטה על בחירת יועץ מתוך המציעים במאגר היועצים

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.