התקשרויות עם יועצים, פרוטוקולים 2021

פרוטוקולים וועדת התקשרויות,
החלטות על התקשרות עם יועץ, 2021:

תאריך הפרוטוקול

תחום (ויוזם ההתקשרות)

החלטה              (קישור לפרוטוקול)

18.2.2020 6.3- אדריכלות פנים (מחלקת חינוך- גנים) גבריאלה נוסבאום
8.6.2021 6.5,6.4- מנהל פרוייקטים, מפקח פרוייקטים (הנדסה) גלבד בניין והשקעות.
8.6.2021 3.13- הדרכה בתחום נגישות (מתנס) עירית אלקולומברה
6.7.2021 2.4- פסיכולוגים (שפ"ח) ניל פלק
6.7.2021 3.23- ייעוץ למחלקת רישוי עסקים (מזכירות)  משה בלסנהיים
13.7.2021 6.4.2, 6.4.3, ניהול ופיקוח (הנדסה) אורי עטר
13.7.2021 6.21.1, מדידה מפורטת לתכנון (הנדסה) פוטו מאפ,
13.7.2021 6.21.1, מדידה מפורטת לתכנון (הנדסה) פוטו מאפ,
13.7.2021 6.17.2- מיום, ביוב, ואינסטלציה סניטרית (הנדסה)  איחוד מהנסדים, 
13.7.2021 6.17.2- מיום, ביוב, ואינסטלציה סניטרית (הנדסה)  איחוד מהנדסים, 
13.7.2021 6.6.2- חשמל תאורה ותקשורת (הנדסה) י. רפפורט
13.7.2021 6.62.- חשמל תאורה ותקשורת (הנדסה) י. רפפורט
13.7.2021 6.2.2- נוף וסביבה (הנדסה) רימון סביבה ונוף.
13.7.2021 6.2.2- נוף וסביבה (הנדסה) מילר בלום 
13.7.2021 6.7.2, 6.8.2- תנועה, ניקוז ותאום מערכות (הנדסה) מגל תכנון כבישים ותנועה 
13.7.2021 6.7.2, 6.8.2- תנועה, ניקוז ותאום מערכות (הנדסה) יוסי שטרן
20.7.2021 4.18+ 4.1- ייעוץ לתהליכים קהילתיים- ועדים מקומיים+ הנחיית קבוצות ביישובים (רווחה)  אשחר (סכום מתוקן)
24.8.2021 4.18+ 4.1- ייעוץ לתהליכים קהילתיים- ועדים מקומיים+ הנחיית קבוצות ביישובים (רווחה) איילה פישר
5.10.2021 2.7ייעוץ בתחום צוותי החירום  רונן סער
19.10.2021 4.12 ייעוץ קהילתי אשחר
30.11.2021 3.4+3.5-יעוץ סטטוטורי כללי ולעניינים מוניציפליים (סגן)  דודו כהן
     
     

קישור לפורמט קבוע של נוסח הפרוטוקול בקובץ מונגש: פרוטוקול ועדת התקשרויות – החלטה על בחירת יועץ מתוך המציעים במאגר היועצים

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.