מאגר יועצים

הצג עמוד

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-10, החל מינואר 2023:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

קישורים למסמכי ההרשמה ופרטים נוספים:

  • רשימת התחומים: להלן תחומי הייעוץ והשירותים שנפתח להרשמה (התחומים הפתוחים להרשמה הם התחומים המסומנים בצהוב בלבד):  רשימת תחומים 
  • מסמכי ההליך: להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך נה-10.
  • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס מקוון המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
  • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
  • יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כשעמוד מספר אחת (טבלת בחירת התחומים ופרטי היועץ) יופיע ראשון.

הרשמה 

 

_________________________________________________________________________________________

קישורים כללים:

קישור לרשימות היועצים המאושרים במאגר: רשימת יועצים מאושרים. רשימת יועצים מאושרים.

קישור לרשימת תחומים-כללית מרוכזת, של כל ההליכים (לא זמין כעת)
(אין להירשם להליכים, שאינם פתוחים להרשמה בהודעה על פתיחת המאגר)

קישורים לאישורי התקשרויות (פורוטוקולים וועדת התקשרות):
פרוטוקולים 2018-2019.
פרוטוקולים 2020.
פרוטוקולים 2021.
פרוטוקולים 2022
פרוטוקולים 2023

 

 דוח מסכם רב שנתי- מאגר יועצים לכיש- מעדכן לסוף 2021


נוהל- הסכם עם יועצים

להלן מסמכי הליך 6, כדוגמה למסמכי ההליכים שהמועצה יוצאת אליהם מעת לעת במסגרת פתיחת/רענון המאגר – הכוללים בין היתר הסכם מסגרת סטנדרטי:  קישור למסמך (דוגמה): הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך 6, ינואר 2020. (המסמך מפורסם כאן לעיון בלבד! אין להגיש בקשות כשהמאגר אינו פתוח להרשמה).

נוהל מניעת ניגוד עניינים-יועצים חיצוניים- שאלון

 


קישור להודעות קודמות (הודעות שפורסמו בעבר בעמוד זה)

______________________________________________________________________________________________

טופס הרשמה למאגר

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.