מאגר יועצים

הצג עמוד

  • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-10:

  • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש בהליך נה-10 הסתיימה ביום 15.6.2023 בשעה 12:00
  • לפי החלטת המועצה, החל מיום  15.6.2023 בשעה 12:00 לא ניתן להגיש מועמדות.
  • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

_________________________________________________________________________________________

קישורים כללים:

קישור לרשימות היועצים המאושרים במאגר: רשימת יועצים מאושרים

קישור לרשימת תחומים-כללית מרוכזת, של כל ההליכים:רשימת תחומים.
(אין להירשם להליכים, שאינם פתוחים להרשמה בהודעה על פתיחת המאגר)

קישורים לאישורי התקשרויות (פורוטוקולים וועדת התקשרות):
פרוטוקולים 2018-2019.
פרוטוקולים 2020.
פרוטוקולים 2021.
פרוטוקולים 2022
פרוטוקולים 2023

 

 דוח מסכם רב שנתי- מאגר יועצים לכיש- מעדכן לסוף 2021


נוהל- הסכם עם יועצים

להלן מסמכי הליך 6, כדוגמה למסמכי ההליכים שהמועצה יוצאת אליהם מעת לעת במסגרת פתיחת/רענון המאגר – הכוללים בין היתר הסכם מסגרת סטנדרטי:  קישור למסמך (דוגמה): הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך 6, ינואר 2020. (המסמך מפורסם כאן לעיון בלבד! אין להגיש בקשות כשהמאגר אינו פתוח להרשמה).

נוהל מניעת ניגוד עניינים-יועצים חיצוניים- שאלון

 


קישור להודעות קודמות (הודעות שפורסמו בעבר בעמוד זה)

______________________________________________________________________________________________

טופס הרשמה למאגר

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.