מנוחה

מנוחה

מזכיר הישוב:  מיכאל דוד 054-4920835

מזכירות: 08-8584423, michaeldav7@walla.com

מושב מנוחה, מושב עובדים להתיישבות שיתופית, הוקם בחודש ינואר 1953 בידי עולים מכורדיסטן ששהו במעברת קסטינה ועולים מפרס ששהו במעברת זרעין. המושב נקרא על שמו של הארגון הציוני "מנוחה ונחלה" שהקים את העיר רחובות.

הרחבת המושב נבנתה על חורבות הכפר הערבי ג'סר, אשר מנה כ- 1,300 תושבים ערב מלחמת השחרור. בסמוך לו עבר תוואי הרכבת התורכית למצרים. במקום נמצאים שרידי גשר הרכבת על נחל גוברין, באר מים ובריכת מים לצינון הקטרים שפעלו על קיטור.

המושב מנהל מגעים עם קק"ל לשיקום נחל גוברין בתוואי שבין מסילת הרכבת בקו תל-אביב באר-שבע לבין כביש 40 והפיכתו לאתר טיולים ופנאי.

המושב מונה 67 משקים חקלאיים, ולכל משק מוקצים כ-30 דונם. בין אדמות המושב יש פרדס משותף בגודל 400 דונם וכ-1,100 דונם אדמות פלחה בעיבוד משותף.

רוב תושבי המושב מתפרנסים מעבודות חוץ. יש במקום כמה משקים חקלאיים גדולים: רפת, דיר, חממות פרחים וירקות, כרמים ומטעים.

למושב הרחבה בת 65 מגרשים בני 500 מ"ר. ב-40 מהם הבתים עומדים על תִלם. המושב מונה כ-650 תושבים ופועלים בו גן ילדים רב-גילאי ופעוטון.

במושב פועל בית כנסת גדול הקהילה מורכבת מפסיפס של ציוניים דתיים וחילוניים והוא מאופיין בעזרה ובתמיכה הדדית בין תושביו.

הנהלת המושב מנצלת את מיקומו של המושב ומקדמת בימים אלה הקמת פארק תעשייתי על אדמות האגודה.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.