נוגה

מזכירות הישוב: 08-6896071, [email protected]

מושב נגה הוקם בשנת 1955 על ידי עולים מעירק, אירן וכורדיסטן, כחלק מתכנית ההתיישבות החדשה בחבל לכיש. העולים החדשים שוכנו בצריפים ולמדו ממדריכים חקלאיים את עבודת האדמה. מהר מאוד דרשו התושבים לקבל אדמות משלהם. פעמה בהם רוח גדולה של עשייה והתיישבות ורצון להתפרנס באופן עצמאי ללא תלות, ואכן הוקמו משקים משגשגים של ירקות, פרחים ועוד.

שמו של היישוב הוא כשם הכוכב נגה, והוא מבטא את הבשורה והאור הגדול שהביאו תושבי המקום לחבל לכיש.

המושב משתייך לתנועת המושבים. גרים בו חילוניים, דתיים ומסורתיים בהרמוניה, ויש בו 83 משקים והרחבה של 64 מגרשים נוספים שכבר אוכלסו בבנים ממשיכים של מייסדי המושב. עוד מתוכננת הרחבה של 83 יחידות. טווח הגילים במושב הוא רחב בזכות דור ההמשך שמצא לנכון להמשיך את חייו במקום. כך ניתן לראות כמה דורות גרים זה לצד זה, ובתוכם האדם המבוגר ביותר בחבל לכיש…

כיום, לאור המצב הקשה בחקלאות, חלק קטן מן התושבים מתפרנס מחקלאות, והשאר מתפרנסים ממקצועות חופשיים ביישוב ומחוצה לו.

ביישוב מצויים מועדון, מכולת וחנות לצרכי חקלאות, גני ילדים, בית כנסת ומקווה טהרה.

הילדים נהנים מפעילות חברתית במשך השבוע מטעם "גרעין עודד" ומדריכת נוער, והנוער נהנה מפעילות בחופשות. למבוגרים פעילויות מגוונות בעיקר בחגי ישראל.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.