שחר

שחר

מזכירת הישוב: אסתר ברמי 050-8226626, [email protected]

מושב שחר הוקם ב-26 במאי 1955 בידי עולים מטנג'ר, טוניס ומרוקו. "האנקדוטה מספרת כי ראשוני העולים שהובאו אל שטח המושב במשאית ישר מהאנייה אִתה הגיעו לארץ, לא רצו לרדת בטענם שהבטיחו שייקחו אותם לעיר ולא למדבר. נהג המשאית שתחילה חיכה בסבלנות עד שאנשי הסוכנות יצליחו לשכנע אותם לרדת – איבד בסוף את סבלנותו ואיים שאם העולים לא יורדים מרצונם הטוב, הוא יהפוך את ארגז המשאית ו'ישפוך' אותם החוצה. נכון או לא נכון?" (מתוך ספרו של מנחם גולן).

היום מושב שחר הוא מושב משגשג ומטופח. חקלאי המושב היו בין הראשונים לעבור לגידול פרחים בקנה מידה בין-לאומי, כמו גם לגידול צמחי בית. בשחר חיות בצוותא המשפחות הוותיקות של המושב יחד עם משפחות מקוצ'ין שהצטרפו מאוחר יותר. כל צד תורם את חלקו לקידום המושב ולהתפתחותו.

בשחר גרות היום 78 משפחות חברות-משק מוותיקי המושב, ו-91 משפחות גרות בהרחבה.

במושב פעילים שני בתי כנסת, מועדון קהילתי לנוער ולבוגרים וגני ילדים. לאחרונה נפתח כולל ערב ללימוד ביוזמת רב היישוב ובו לומדים בצוותא כל שלִבּם חפץ.

ועד האגודה של מושב שחר, בשיתוף פעולה עם ראש המועצה, עוסק רבות בטיפוח היישוב ותושביו.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.