מאגר יועצים: הודעות קודמות

בעמוד זה מופיעות הודעות אשר פורסמו בעבר בעמוד "מאגר יועצים":

________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-10:

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש בהליך נה-10 הסתיימה ביום 15.6.2023 בשעה 12:00
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום  15.6.2023 בשעה 12:00 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

_________________________________________________________________________________________

עדכון:

הודעה על מועד סגירת המאגר להרשמה בהליך נה- 10: (עדכון)

עדכון: ניתן להירשם למאגר בתחומים המצויינים בהודעה עד ליום: 15.6.2023 בשעה 12:00. (במקום מועד קודם שפורסם: 8.6.2023. )

הודעות על שינויים, אם יהיו, יפורסמו כאן בעמוד זה באתר המועצה.

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-10, החל מינואר 2023:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

קישורים למסמכי ההרשמה ופרטים נוספים:

 • רשימת התחומים: להלן תחומי הייעוץ והשירותים שנפתח להרשמה (התחומים הפתוחים להרשמה הם התחומים המסומנים בצהוב בלבד): רשימת תחומים.
 • מסמכי ההליך: להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך נה-10.
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס מקוון המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
 • יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כשעמוד מספר אחת (טבלת בחירת התחומים ופרטי היועץ) יופיע ראשון.

________________________________________________________________

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-9, אוקטובר 2022:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

 • להלן תחום הייעוץ והשירותים שנפתח להרשמה: רשימת תחומים- הליך נה- 9, אוקטובר 2022, מאגר יועצים
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך 9, אוקטובר 2022
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס מקוון המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
 • יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כשעמוד מספר אחת (טבלת בחירת התחומים ופרטי היועץ) יופיע ראשון.
 • המועד האחרון להגשה : 3/11/2022  בשעה 17:30. 
 • שאלות ניתן להפנות למייל [email protected] , או לטלפון: 086116853, או דרך מוקד המועצה 1599506000.

________________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-8, יוני 2022:

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש בהליך נה-8 הסתיימה ביום 7.7.22 בשעה 17:30.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום  7.7.22 בשעה 17:30 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

_________________

הודעה על הארכת מועד סיום ההרשמה להליך נה-8

 • שימו לב! המועד האחרון להגשה עודכן ונוספו תחומים:.
 • המועד האחרון להגשה (מועד מעודכן): 7/7/2022  בשעה 17:30. 
 • התחומים שנוספו: 2.5, 2.6
 • תחומים נוספים שנוספו: 4.21,4.22

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-8, יוני 2022:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן:  רשימת תחומים- הליך נה-8, יוני 2022, מאגר יועצים
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך 8, יוני 2022.
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס מקוון המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
 • יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כשעמוד מספר אחת (טבלת בחירת התחומים ופרטי היועץ) יופיע ראשון.
 • המועד האחרון להגשה (מועד מעודכן): 7/7/2022  בשעה 17:30. 
 • שאלות ניתן להפנות למייל [email protected] , או לטלפון: 086116853, או דרך מוקד המועצה 1599506000.

_________________________________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-7, יוני 2021:

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש בהליך נה-7 הסתיימה ביום 30.6.2021 בשעה 15:30.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 30.6.2021 בשעה 17:31 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

_________________________________________________________________________________________

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-7, יוני 2021:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן:רשימת תחומים- הליך נה-7, יוני 2021, מאגר יועצים.
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך 7, יוני 2021.
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס מקוון המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
 • יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כשעמוד מספר אחת (טבלת בחירת התחומים ופרטי היועץ) יופיע ראשון.
 • המועד האחרון להגשה: 30/6/2021  בשעה 17:30. 

__________________________________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-6, ינואר 2020:

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 26.1.2020 בשעה 14:30.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 26.1.2020 בשעה 14:31 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

__________________________________________________________________________________________

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית,
הליך נה-6, ינואר 2020:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן: רשימת תחומים- מאגר יועצים-הליך 6.
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – הליך 6.
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
 • (יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כך שעמוד מספר אחת עם טבלת בחירת התחומים יופיע ראשון).
 • המועד האחרון להגשה: 26/1/2020  בשעה 14:30. 

___________________________________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-5, אוגוסט 2019:

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 11.8.2019 בשעה 14:30.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 11.8.2019 בשעה 14:31 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

____________________________________________________________________________________________

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית,
הליך נה-5, אוגוסט 2019:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן: רשימת תחומים-מאגר יועצים ונותני שירותים (מ.א. לכיש – הליך אוגוסט 2019- נה-5)
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – מועצה אזורית לכיש אוגוסט 2019 נה-5)
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס).
 • (יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כך שעמוד מספר אחת עם טבלת בחירת התחומים יופיע ראשון).
 • המועד האחרון להגשה: 11/8/2019  בשעה 14:30. 

________________________________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-4, יולי 2019: 

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 18.7.2019 בשעה 14:30.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 18.7.2019 בשעה 14:31 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

______________________________________________________

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית,
הליך נה-4, יולי 2019:

הודעה חשובה: נוספו תחומים לרשימת התחומים של הליך נה- 4.

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן:רשימת תחומים-מאגר יועצים ונותני שירותים מעודכן (מ.א. לכיש – הליך יולי 2019, נה-4)
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – מועצה אזורית לכיש (יולי 2019 נה-4)
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס המצורף למטה, בסוף דף אינטרנט זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס)
 • (יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כך שעמוד מספר אחד עם טבלת בחירת התחומים יופיע ראשון)
 • המועד האחרון להגשה: 18/7/2019  בשעה 14:30. 

____________________________________________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-3 אפריל- מאי 2019: 

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 15.5.2019 בשעה 14:30.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 15.5.2019 בשעה 14:31 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

__________________________________________________________________________

הודעה: נוספו תחומים חדשים להליך נה- 3.

התחומים הנוספים: 2.8.1, 2.10, 3.20.1, 3.20.2, 6.10.1, 6.10.2.

התחומים מופיעים בקובץ המעודכן של רשימת התחומים, בהמשך ההודעה.

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, הליך נה-3, אפריל- מאי 2019:

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן: רשימת תחומים-(אפריל 2019), מאגר יועצים ונותני שירותים (נה-3, אפריל- מאי 2019)(מעודכן)
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן: הליך הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – מועצה אזורית לכיש (2019 – נה-3)
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס המצורף למטה, בעמוד זה.
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס)
 • (יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כך שעמוד מספר אחד עם טבלת בחירת התחומים יופיע ראשון)
 • המועד האחרון להגשה: 15/5/2019  בשעה 14:30. 

_______________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים, הליך נה-2 ינואר 2019: 

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 7.2.2019 בשעה 16:00.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 7.2.2019 בשעה 16:01 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

_______________________________________________________

הודעה על פתיחה נוספת של מאגר היועצים להרשמה חלקית, ינואר 2019:

הודעה חשובה:המועצה מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת מועמדות בהליך נה-2 2019. המועד האחרון המעודכן הוא: 7/2/2019 בשעה 16:00:00.

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

(ההרשמה מיועדת ליועצים ונותני שירותים שאינם רשומים במאגר המועצה הקיים).

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים, שנפתחו להרשמה מחדש, לחצו כאן:רשימת תחומים-(ינואר 2019), מאגר יועצים ונותני שירותים (נה-2 2019)
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן:הליך הזמנה (ינואר 2019) להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים ונותני שירותים – מועצה אזורית לכיש (2019 – נה-2))
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס שלמטה,  בסוף עמוד זה (יש להקפיד כי עמוד מספר 1, יופיע ראשון בקובץ הסרוק)
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס)
 • (יש להקפיד לסרוק את מסמכי ההגשה לפי הסדר, כך שעמוד בחירת התחום יופיע ראשון)
 • המועצה מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת מועמדות בהליך נה-2 2019. המועד האחרון המעודכן הוא: 7/2/2019 בשעה 16:00:00. מודגש כי את הגשת המועמדות יש לבצע לא יאוחר מתאריך זה (המועד האחרון הקודם: 31/1/2019  בשעה 14:30. מועד זה הוארך)
‏הערה: בשל טעות, פורסמה ביום 31/12/2018, פתיחת המאגר מבלי שהופיעו המסמכים המתאימים להליך הנוכחי, שהחל ביום 1/1/2019

____________________________________________________________

 • הודעה על סיום ההרשמה למאגר היועצים: 

 • ההרשמה למאגר היועצים של מ.א. לכיש הסתיימה ביום 22/4/2018.
 • לפי החלטת המועצה, החל מיום 23/4/2018 לא ניתן להגיש מועמדות.
 • המועצה תוכל לשנות את החלטתה בנושא זה.

__________________________________________________________

פרטי ההודעה על פתיחת ההרשמה הקודמת, (הליך 2018-נה-1) כפי שפורסמו בעמוד זה באתר המועצה
(עד תאריך 22/4/2018):

מועצה אזורית לכיש (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יועצים ונותני שירותים, בעלי השכלה מקצועית מתאימה וניסיון בתחומם, להגיש את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים של המועצה. מסמכי ההליך וכל הפרטים הדרושים להגשה מפורסמים כאן באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו http://lachish.org.il/.

 • לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ והשירותים לחצו כאן
 • להורדה של מסמכי הבקשה וההליך לחצו כאן
 • את מסמכי הבקשה וההליך, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, כולל מסמכים נלווים, יש להגיש כקובץ PDF אחד באמצעות העלאתם לאתר האינטרנט של המועצה בטופס שלהלן:
 • (ניתן להקטין את גודל הקובץ בסריקה ללא צבע, או להעלות את הקובץ בדרופבוקס)
 • המועד הסופי להגשת המועמדות עודכן.
  המועד החדש: 22/4/2018 בשעה 14:30, (מועד קודם שנדחה: 29/3/2018 בשעה 14:30).
על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.