מערך הכספים

גזברות:

גזבר המועצה:
ערן רון
נייד: 052-3963661
[email protected]
מזכירות וספקים:
ורד
טלפון: 08-6871606
[email protected]
מחלקת הגבייה (+קופה):
08-6871666

קישור לעמוד מחלקת הגבייה:
שעות קבלה ודרכי התקשרות

פקס גזברות: 08-6871630
שעות קבלה גזברות: ימים א' עד ה' 08:00-16:00

ארנונה: קישור לעמוד מחלקת הגבייה: שעות קבלה ודרכי התקשרות.

כידוע, "בלי קמח אין תורה", או במילים אחרות – כדי להשיג יעדים חשובים שהמועצה מציבה לעצמה, היא צריכה כסף… מערך הכספים מופקד על כל העניינים הכלכליים.

בראש המערך עומד גזבר המועצה ערן רון, ולצדו עובדים רבים ובהם מנהלי חשבונות, חשבת שכר ועוד.

אחריות:

  • ייעוץ לראש המועצה בגיבוש המדיניות הכלכלית של הרשות
  • ביצוע המדיניות הכלכלית של המועצה
  • גיוס כספים וקבלת מקורות הכנסה למועצה.
  • יצירת קשר עם משרדי ממשלה ומוסדות ציבור והגדלת חלקם בתקציבים.
  • גביית כספים וארנונה
  • הכנת התקציב ובקרה על הביצוע השוטף
  • ניהול המשאבים ואיזון תקציבי
  • סיוע בפיתוח הכלכלי היישובי
  • מימוש הכנסות המועצה בהתאם לחוקים ולתקנות

מערך הכספים מחולק למחלקות שונות, וכל מחלקה מטפלת בתחום אחר.

מחלקת הנהלת החשבונות

הנהלת החשבונות:

הנהלת החשבונות עוסקת בניהול הרישום של המערך הכספי במועצה ובמתן מידע וייעוץ בנושאים כספיים.
המחלקה אחראית להפקת דוחות ולהכנת התקציב, עורכת מעקב והתחשבנות של הכנסות ממשרדי הממשלה ומגופים ציבוריים, מספקת שירותי ניהול חשבונות עבור המועצה ומנפיקה אישורים לטאבו.

שכר:

חשבת השכר מכינה משכורות ומטפלת בדוחות למוסד לביטוח לאומי בענייני תאונות עבודה, מילואים, חופשות לידה ואבטלה. המועצה מעבירה תשלומים לקופות גמל, ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס הסתדרות להסתדרויות השונות, ומחשבת גובה פיצויים וקצבאות פרישה.
חשבת השכר משתדלת לתת מענה לכל העובדים והמנהלים ולפעול לשביעות רצונם של כל הפונים לקבלת הסברים בנושאי שכר.

תב"רים (תקציבים בלתי רגילים):

ריכוז, ניהול ובקרה של התקציבים הבלתי רגילים להשקעות פיתוח.

ספקים:

קליטת חשבונות וחשבוניות ובתשלומים לספקים המבצעים את העבודות.

פרוייקטים:

קידום פרוייקטים מהותיים במועצה הדורשים דיווחים מיוחדים ומעקב תקבולים: כהקמת חבל ארץ מזרח לכיש ,כולל הכנת תוכניות ודיווחים למשרדי הממשלה וכולל הכנת תחשיבים להחלטות ממשלה , תוכניות אסטרטגיות ועוד

מחלקת גבייה

קישור לעמוד מחלקת הגבייה: שעות קבלה ודרכי התקשרות.

תפקידי המחלקה

מחלקת הגבייה ממונה על הכנת צו הארנונה, הנפקת שוברי תשלום ארנונה שנתיים ותקופתיים לגביית הארנונה ואכיפת צו הארנונה.
בסמכותה גביית אגרות, היטלים ומיסים מקומיים וכן מתן סיוע לתושבים באמצעות ועדת הנחות.

קבלת כספים עבור מיסים, ארנונה ועבור כל שירותי מחלקות המועצה.
אפשרות תשלום במזומן, המחאות, כרטיסי אשראי או הוראות-קבע.

קופה

טלפון: 08-6871666,

לרכישת פח אשפה יש להתקשר לטלפון לקופה

קישורים לטפסים ופרסומים לפי דין:

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.