מחלקת ההנדסה

מהנדסת המועצה: אירית בנדו.

פרטי התקשרות:
מזכירות:
טלפון: 072-3367812,
פקס: 072-3367811


מהנדסת:
irit
@lachish.org.il

הועדה המקומית לתכנון ובנייה:

פרטים בקישור: קישור לאתר הועדה

מחלקת הנדסה:

מחלקת ההנדסה עוסקת בהקמה, בבנייה ובשיפוץ מבנים ובפיתוח תשתיות בכל שטח השיפוט של המועצה ובכל היישובים בה. ראש המועצה יחד עם מליאת המועצה הם הגוף הקובע מדיניות ומכריע באשר לכיווני ההשקעה ועדיפויות ההשקעה בפיתוח, בהתאם להמלצותיו של צוות מחלקת ההנדסה.

עוד עוסקת מחלקת ההנדסה בקידום תכניות מפורטות ותכניות מתאר קצרות וארוכות טווח לפיתוח המועצה כולל הרחבות יישובים ופיתוח אזורי תעסוקה ותעשייה, וכן בקידום תכניות אב בתחומי התשתיות, החינוך, התנועה, הביוב ועוד.

המחלקה אחראית גם על ניהול הנכסים של המועצה בכל תחום שיפוטה.

עובדי מחלקת ההנדסה מקימים, בונים, משפצים ומתחזקים את כל מוסדות החינוך ובהם בתי ספר, גני ילדים, מועדונים ומעונות יום, וכן את מוסדות הציבור: מקוואות, בתי כנסת, בתי עלמין ועוד.

מחלקת הנדסה מפתחת גם את כל התשתית התחבורתית: מעגלי תנועה, פסי האטה, תחנות הסעה, וכן את התשתיות הציבוריות ביישובים: מגרשי משחקים, מגרשי ספורט, שטחים ציבוריים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב ועוד.

ביישובים הוותיקים עוסקים עובדי המחלקה בעיקר בשיפוץ, אך לעתים גם בהקמה של מבנים חדשים. ביישובים החדשים עוסקים בהקמה של כל מבני הציבור והתשתיות.

הטמנת פסולת בנין תבוצע אך ורק לאתר מורשה לפסולת בנין.
האתר המורשה הקרוב ביותר לתחומי המועצה הינו "דודאים"

הועדה המקומית לתכנון ובנייה לכיש

קישור לאתר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה לכיש היא ועדה צעירה שהוקמה לאחר פירוק הוועדה המרחבית "שקמים", וקיבלה לידיה את כל מרחב התכנון של המועצה האזורית לכיש.

כל אדם פרטי או גוף ציבורי ברחבי המועצה המעוניין לבנות מבנה, חייב לעבור דרך הוועדה לתכנון ובנייה כדי לקבל היתר בנייה.

הוועדה כוללת מפקחת, מנהלת ועדה, בודקות ומהנדס.

הוועדה לתכנון ובנייה אחראית על מימוש חוק התכנון והבנייה, החל משלב התכנון ועד גמר הבנייה, כולל קבלת טופס אכלוס (טופס 4). כמו כן אחראית הוועדה על אכיפת חוק התכנון והבנייה גם לאחר שזו הסתיימה, ומפקחת באופן שוטף על שימוש בבניין לצרכים שאליהם נועד בלבד.

הוועדה מקבלת סמכויות נרחבות נוספות בעקבות הרפורמה בחוק התכנון והבנייה – תיקון 101 .

מרכז משולב לתעסוקה, תיירות ומסחר

תכנית להקמת מרכז משולב לתעסוקה, תיירות ומסחר מקודמת בשנים האחרונות על ידי מחלקת ההנדסה והוועדה לתכנון ובנייה לכיש, ועיקרה ראייה ארוכת טווח של פיתוח המועצה וקידומה.

המרכז מתוכנן לקום בקרבת מחלף כביש 6, סמוך ליישוב שדה משה. המחלקה הכינה פרוגרמה מפורטת ותכנית מתאר, וכעת נמצאת התכנית בשלב שינוי לתכנית המתאר המחוזית, לאחר אישורה במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

התכנון כולל בית ספר תיכון ובית ספר יסודי, גן ואולם אירועים, בית מלון, מתנ"ס, שטחי משרדים, מסחר ותעסוקה, תחנת דלק ועוד.

הקמתו של המרכז היא צעד בדרך להשגת עצמאות כלכלית, באמצעות תוספת מקורות הכנסה פוטנציאליים לרשות, ובה בעת הגדלת סל השירותים לתושבים ויצירת מקורות תעסוקה נוספים.

לאחר שנים רבות מאז הקמתה, בראייה אסטרטגית ארוכת טווח, פועלים עובדי המועצה מעבר לעבודה השוטפת לשיפור עתיד המועצה ולטובת תושביה.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.