מחלקת הרכש

מנהל הרכש: לאון בן-זקן
נייד: 052-3963665
טלפון: 08-6871602/686
פקס: 08-6871673
דוא"ל: [email protected]

כל עסקת רכישה של המועצה נדרשת לאישורה של מחלקת הרכש.

מחלקת הרכש, בניהולו של ליאון בן זקן, מוודאת שהמועצה פועלת באופן חוקי, נכון ועל פי נהלי משרד הפנים שאושרו במליאת המועצה.

המועצה מוציאה כ-2200 הזמנות שונות בשנה, וכל הזמנה מצריכה דרך פעולה שונה. במרבית ההזמנות נדרשים נהלי הצעות מחיר או מכרז.

בתחילת התהליך מקבלת מחלקת הרכש 'טופס הצהרת כוונות' מהיוזם, ובו בקשה לרכישה. הטופס מגיע לגזבר ותפקידו לבחון אם יש תקציב לביצוע הרכישה. משם הדרישה עוברת לביצוע במחלקת הרכש, ושם נבחן תהליך הרכישה. התהליך מסתיים בוועדת הקניות או בוועדת המכרזים.

נוהל הצעות מחיר

נוהל הצעות מחיר מתבצע במחלקת הרכש בסכומים של עד 82,000 ₪. פתיחת המעטפות וקבלת ההחלטות מתרחשות בוועדת הקניות.

קיים נוהל הצעות מחיר ל-12 חודשים, וכן נוהל הצעות מחיר ל-36 חודשים עם חוזה עבודה.

על רכישות בסכומים שבין 2,000–6,000 ₪ יש לקבל שלוש הצעות מחיר מספקים. לאחר מכן עובר הליך הרכישה מיידית למחלקת הרכש, ואחת לשלושה חודשים החומר עובר לוועדת הקניות לאישור.

על רכישות בסכומים שבין 6,000–82,000 ₪ נדרשות חמש הצעות מחיר ומעלה. הצעות אלה עוברות מתיבת הקניות במשרד המנכ"ל לוועדת הקניות, וזו ממונה על בדיקת ההצעות וביצוע הרכישה.

מכרזים

כאשר ישנה רכישה מעל 82,000 ₪, חובה לצאת למכרז. לשם כך ישנה ועדת מכרזים. גם כאן, לאחר קבלת טופס הצהרת כוונות, הבקשה עוברת להכנת מפרט מקצועי עם חוזה אשר מתאים במדויק לצרכים. לאחר הכנת המפרט והחוזה, יוצאים בפרסום המכרז לעיתונות הארצית והמקומית. ישנו מספר מכרז ותאריך פתיחת מכרז, ומרגע פתיחתו ניתן לשלשל מעטפות סגורות לתיבת המכרזים במועצה. המועד הסופי לקבלת המעטפות הוא לפחות שעתיים לפני התכנסות הוועדה. המכרז נמשך בדרך כלל כשבועיים, ולאחר מכן מתכנסת הוועדה ובוחרת את הקבלן או הספק הזול ביותר, אלא אם כן מתקבלים ערעורים על מינויו. לאחר בחירת הספק או הקבלן, המועצה מודיעה לו בהזמנה חתומה על חובתו להתחיל את ביצוע האספקה או העבודה.

משכ"ל (החברה למשק וכלכלה)

תהליך רכישה נוסף מתבצע דרך משכ"ל. משכ"ל היא חברת בת של הרשויות המקומיות, ועובדת עם ספקים והצעות מחיר בפריסה ארצית. כיוון שכך, לעתים ביכולתה להציע מחירים זולים יותר. במקרים כאלה, הרכישה מתבצעת באמצעותה.

בסופו של כל אחד מן התהליכים המוזכרים לעיל, החשבוניות לתשלום עוברות דרך מחלקת הרכש, ומנהל הרכש חותם עליהן לאחר שבדק את התאמתן לנוהל המבוקש.

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.