מכרזים והתקשרויות

הודעה על פתיחת מכרזים:

פתיחת מכרזים: 3/24, 5/24, 6/24, 9/24, 10/24. ביום שני 17.6.2024 בשעה 17:00.

____________________________________________

הזמנה להציע הצעות לאספקת 2 מבנים יבילים________________

מכרזי כח אדם:

בקשה למשרה פנויה במכרזי המועצה תוגש על גבי השאלון שבקישור הבא:
שאלון אישי – בקשה למשרה פנויה

(כל מכרזי כח אדם שלהלן, מופיעים למטה בקבצים מונגשים)

פרסומים קודמים (מכרזים קודמים כ"א):

 1. מכרז לתפקיד מנהל-ת מח' חינוך– להגשה עד 19.4
 2. מכרז ממ מנהל -תחום ספורט מתוקן– להגשה עד  8.4.24 (התאריך המעודכן)
 3. דרוש עוס- להגשה עד 1.2.24
 4. מכרז עוס מרחבי 2024.
 5. דרוש קבס 2024.
 6. דרוש פקח

_________________________________________________________________

מכרזים פומביים (עבודות/ שירותים):

הודעה על פתיחת  מכרזים:

פתיחת המכרזים תתקיים ביום שני 17.6.24. שעה מדוייקת תפורסם בהמשך.

יש לעקוב אחרי פרסומים ושינויים באתר המועצה.

 1. מכרז ייעוץ אסטרטגי ניהולי ותקשורתי – מ.א. לכיש (10-2024) (2)
 2. מכרז תחנת שאיבה א.ת נהורה (6-2024)  . מועד סופי ההגשה עודכן. המועד הצעודכן להגשה עד 13.6.2024 בשעה 12:00
  מכרז תחנת שאיבה-כתב כמויות-מסמך 7
  תחנת שאיבה – נהורה ‏- OneDrive (sharepoint.com),

  מצורף הקישור :  תחנת שאיבה – נהורה.
  מסמך שות הבהרה-מכרז תחנת שאיבה א.ת. נהורה 6-2024
  פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 06-2024
  הודעה על דחיית מועד אחרון להגשה: המועד המעודכן: 13.6.2024 בשעה 12:00.

 3. פניה לקבלת הצעות – תובע עירוני – מ.א. לכיש מעודכן תאריך מעודכן סופי להגשה עד 13.6.24.
  מסמך שות הבהרה-תובע עירוני
 4. מכרז תחזוקת תאורה 09-2024 – ניתן לפנות במייל: [email protected].
  הודעה חשובה: מועד הגשה סופי נדחה. המועד החדש: 5/6/2024 בשעה 12:00. 
  מסמך שות הבהרה-מכרז תאורת רחובות 9-2024.
  פרוטוקול מפגש סיור מציעים מכרז תאורה
 5. מכרז תכלול וקידום פרויקטים הנדסיים (2024) (לפרסום והפצה)(2). מסמך שות הבהרה-מכרז תכלול וקידום פרויקטים הנדסיים _240502_195247.
  הודעה על פתיחת מכרז- פרוייקטים הנדסיים
 6. מכרז דוברות ותקשורת (2024) (לפרסום והפצה)(2). מסמך שות הבהרה-מכרז דוברות ותקשורת 7-2024 (סופי
  הודעה על פתיחת מכרז שירותי דוברות
 7. מכרז לאספקת ותחזוקת מערכות מחשוב הנדסיות והקמת מאגרי מידע לייעודי קרקע אלפאנומרי וגרפי 05/2024  וגרפי.  
  מסמך שות הבהרה-מכרז מערכות ניהול ועדה מקומית 5-2024.
  הודעה על דחיית מועד הגשה:  מועד ההגשה החדש נקבע ליום 10/6/2024.
 8. מכרז לאספקה והתקנה של ציוד ומערכות לאבטחת ישובים
  מסמך שות הבהרה-מכרז ציוד אבטחת ישובים 4-2024 .
 9. מכרז הקמה, תמיכה ותחזוקה – אתר אינטרנט (3-2024)(גרסה 2) .  
  מסמך שות הבהרה-מכרז אתר אינטרנט 3-2024 (סופי. לפרסום והפצה)
  הודעה על דחיית מועד הגשה: מועד החדש להגשת הצעות – 17/6/24. 
  הבהרה לעניין נגישות מסמכים: המועצה תספק את כל המסמכים הנדרשים בפורמט מונגש כנדרש בחוק.

_____________________________________________________________________________

פרסומים קודמים: מכרזים פומביים (עבודות/ שירותים)- מכרזים סגורים

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים. מעגלי תנועה וטרקטורון

 1. מכרז מעגלי תנועה:  מכרז מעגלי תנועה- חדש.
   מכרז מעגלי תנועה- חדש- קובץ נספחים.
  מכרז מעגלי תנועה- חדש- קובץ נספחים-2.
  מסמכים קשורים:מכרז 01-2024
  אופן תשלום להשתתפות במכרזי המועצה
  פרוטוקול סיור קבלנים – מכרז מעגלי תנועה 01-2024
 2. מכרז טרקטורון מכרז לאספקת טרקטורון כיבוי אש (2024)
  שאלות ותשובות הבהרה-מכרז טרקטורון כיבוי אש 2-2024[2]

   

3. מכרז אספקת ציוד ביטחון (2023) . מסמכים נוספים: 
. מסמך הבהרות ושינויים – מכרז ציוד ביטחון 11-2023.
. מסמך הבהרות ושינויים (2) – מכרז ציוד ביטחון 11-2023

הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז ציוד ביטחון מס׳ 11/2023 (״המכרז״): המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא 14/11/2023 בשעה 09.00 בבוקר.

הודעה על דחייה נוספת (2) של המועד להגשת הצעות למכרז ציוד ביטחון מס׳ 11/2023 (״המכרז״): המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא 16/11/2023 בשעה 12:00.

3. מכרז מתכננים (2023) . מכרז מתכננים (2023) (סופי. להפצה)אופן תשלום להשתתפות במכרזי המועצה

הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז מתכננים, מס׳ 10/2023 (״המכרז״): המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יהיה 28/11/2023 בשעה 12:00

הודעה על שינוי (2) של המועד להגשת הצעות למכרז מתכננים, מס׳ 10/2023 (״המכרז״): המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 5/12/2023 בשעה 12:00
מסמך שינויים ותשובות-מכרז מתכננים 10-2023

4. מכרז ניהול פיקוח (2023) . – אופן תשלום להשתתפות במכרזי המועצה

הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז ניהול פיקוח, מס׳ 9/2023 (״המכרז״): המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יהיה 28/11/2023 בשעה 12:00
מסמך שינויים ותשובות-מכרז ניהול פיקוח פרויקטים 9-2023

6. הזמנה להציע הצעות מתכלל מטה חירום מואז לכיש

7. הזמנה להציע הצעות מואז לכיש פרויקטור לטיפול וקידום נושאים הנדסיי

הודעה על פתיחת מכרזים:

הודעה על פתיחת מכרזים צהרונים– מעודכן – 23.4.23 שעה 15:00.

 1. מכרז מערכת ניהול מוקד רשותי (2023). (קובץ מונגש) . הודעה על דחיית מועד ההגשה: מועד מעודכן להגשה: 16.3.2023 בשעה 12:00. 
  מסמך הבהרות ושינויים (9.3.23) מכרז מוקד רשותי 6-2023
  שאלות הבהרה ותשובות-מכרז מערכת ניהול מוקד רשותי.
 2. מכרז-למתן-שירותי-ייעוץ-ארגוני לתכנית ההמראה.  הגשה עד 20.2.23
  נספח א'1 – למכרז יעוץ ארגוני לתכנית ההמראה
  נספח ב 2 – תשלום בכפוף למימון משרד הפנים- למכרז יעוץ ארגוני לתכנית ההמראה
  תשובות לשאלות הבהרה-מכרז יועץ ארגוני 1-2023
  עדכון חשוב: אין להשתמש בקבצים שפורסמו כאן באתר לפני 17.1.2023.
 3. מ.א. לכיש-מכרז הסעות תלמידים 5-2023 (פברואר 2023)(2). להגשה עד 9.2.23
  נספח א׳ למכרז הסעות מואז לכיש 052023.
  פירוט לנספח א – מערך הסעות ולוז מסלולים – מכרז הסעות מואז לכיש 5-2023.
  מכרז 4-2023 בוטל
 4. מכרז אספקת ציוד מדעים לבתי ספר – 2023 (2) עד 21.2.23
  מכרז אספקת ציוד מדעים לבתי ספר – 2022 מונגש. 
  אין לעשות שימוש בקובץ קודם של המכרז (באותו מספר) שפורסם לפני 6/2/23
 5. מכרז הפעלת צהרונים – 2023 (מונגש) 
  מסמך תיקונים הבהרות ושינוי מועדים – מכרז צהרונים 02-2023
  מסמך הבהרות, תיקונים ושינויי מועדים (3) – מכרז צהרונים 02-2023.
  מסמך 1-א׳ מתוקן -מכרז צהרונים 2-2023
  שאלות הבהרה ותשובות-מכרז צהרונים 02-2023
  הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז לניהול והפעלת צהרונים וקייטנות בגני ילדים, מס׳ 02/2023: המועד האחרון הקבוע במסמכי המכרז (28/2/2023) נדחה. 
  • מועד מעודכן להגשה: 30/3/2023 בשעה 12:00.

_______________________________________________________________________________________

 1. מכרז שירותי הזנה לצהרונים בבתי ספר – 2022 (סופי)    
  מכרז שירותי הזנה לצהרונים בבתי ספר – 2022 (סופי) מונגש  
  תשובות לשאלות הבהרה-מכרז הזנה צהרונים 15-2022
 2. מכרז 12-2022 עבודות פיתוח הרחבת מושב זוהר  
  מכרז 12-2022 עבודות פיתוח הרחבת מושב זוהר – מונגש
  מכרז 12-2022 עבודות פיתוח הרחבת מושב זוהר- קובץ נספחים  
  מכרז 12-2022 עבודות פיתוח הרחבת מושב זוהר -קובץ נספחים- מונגש
 3. מכרז ביטוחי מ.א. לכיש (2022)
  מכרז ביטוחי מ.א. לכיש (2022) (סופי 16.8.22) מונגש

  מסמכים: א. תשובות לשאלות הבהרה – מכרז ביטוחים 8-2022   ב. לכיש אישור נסיון תביעות 2019 ג. לכיש דוח תביעות (2005-2018)

  הודעה על דחייה נוספת במועדי המכרז כמפורט להלן:

  • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה בזאת ליום 18/9/2022 בשעה 12:00.
  • המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה בזאת ליום 3/10/2022 בשעה 12:00.

  הודעה זו, מחליפה הודעה קודמת בנושא דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.

  הודעה על פתיחת מכרז ביטוחים

  __________

 4. מכרז חוגים (2022) נוסח סופי להגשה עד 27.10.22
  מכרז חוגים (2022) נוסח סופי (מונגש)
  תשובות לשאלות הבהרה -מכרז חוגים-9-2022 מונגש
 5. מכרז שירותי ביוב מ.א. לכיש (2022) (לפרסום) להגשה עד 2.11.22
  מכרז שירותי ביוב מ.א. לכיש (2022) מונגש  
  תשובות לשאלות הבהרה-מכרז שירותי ביוב 11-2022 

  הודעה בנושא לוחות זמנים של מכרז שירותי ביוב: 
  ועדת המכרזים מודיעה על עדכון במועדי המכרז:

  1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה בזאת ליום 27/10/2022 בשעה 10:00.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה בזאת ליום 6/11/2022 בשעה 12:00.
 6. מכרז מכירת כלי רכב – טויוטה 12-577-62.  
  מכרז מכירת כלי רכב – טויוטה 12-577-62- מונגש

________________________________________________________________

פרוטקולים ועדת מכרזים:

פרוטוקולים ועדת מכרזים 29.1.2019 + 31.1.2019- בנושא אחזקת תאורת רחובות.

פרוטוקול ועדת המכרזים. מיום 30.7.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת המכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול וועדת מכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא ביטוח

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 12.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- חתום וסרוק.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- מונגש

פרוטוקול וועדת מכרזים 19.9.19, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 16.7.2020 בנושא ביוב ובנושא צהרוניםחתום וסרוק

פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 23.7.20 בנושא ביוב– חתום וסרוק

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.8.2020 בנושא צהרונים
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום27.8.2020 בנושא צהרונים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מים 3.9.2020, בנושא ביוב וצהרונים 6-2020– חתום וסרוק
פרוטוקול ועדת מכרזים 3.9.2020 (ביוב, צהרונים)– מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים 22.9.20 לאחר שימוע- חתום חתום וסרוק
פרוטוקול ועדת מכרזים 22.9.2020 (לאחר שימוע) מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים, ביוב 1.12.20 חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים, ביוב 1.12.2020,  מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים-15.12.2020-מכרז ביוב 9-2020 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים ביוב 15.12.2020מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים (צילומים והעתקות 2021 – בחירה בזוכה), מיום 19.10.21 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים (צילומים והעתקות 2021 – בחירה בזוכה)-מיום 19.10.2021, מונגש

פרוטוקול מיכרז מכירת רכב שקף, ועדת מכרזים מיום 23.11.2021 חתום
פרוטוקול מיכרז מכירת רכב שקף, ועדת מכרזים מיום 23.11.2021 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28.11.21 רכישת רכב בעסקת המרה – חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28.11.2021 -מזגנים- פתיחת מכרז- חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28.11.2021- מזגנים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 14.12.2021 בנושא מזגנים חתום
פרוטוקול מכרז מזגנים מיום 14.12.2021- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים, מיום 11.1.2022,פינוי גזם פתיחת מכרז- חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.1.2022, פינוי גזם- בחירה- חתום

פרוטקול ועדת מכרזים שיפוץ מבני ציבור 20.3.22 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים שיפוץ מבני ציבור 20.3.22- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מטש 20.3.22 חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מטש 20.3.2022- מונגש 

פרוטוקול מכרז הקמה בניה וביצוע מבני חינוך וציבור 6.4.22- חתום
פרוטוקול מכרז הקמה בניה וביצוע מבני חינוך וציבור- 6.4.22 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 שיפוץ מבני ציבור וחינוך- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 שיפוץ מבני ציבור וחינוך- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 בניה וביצוע מבני ציבור וחינוך- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 בניה וביצוע מבני ציבור וחינוך- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 תחזוקת מט"ש- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 תחזוקת מטש – מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.2022 שירותים ו או מכשירים סלולריים לעובדי המועצה- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.2022 שירותים ו או מכשירים סלולריים לעובדי המועצה- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.2022 גינון נהורה.חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.6.22 גינון נהורה.חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.22 גינון נהורה- מונגש- 

פרוטוקול ועדת מכרזי פאלפונים- 7.6.22.חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים פלאפונים- 7.6.22 -מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים גינון נהורה- 3.7.22.
פרוטוקול ועדת מכרזים 3.7.22 גינון נהורה מונגש

פרוטוקול מכרזים מיום 6.7.22 – קרן אתנה חתום 
פרוטוקול מכרזים מיום 6.7.22 – קרן אתנה- מונגש 

 פרוטוקול ועדת מכרזים- מחשבים4.8.22 חתום 
פרוטוקול ועדת מכרזים- מחשבים 4.8.22 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 9.8.2022 אספקת מחשבים וציוד 07-2022 
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 9.8.2022 אספקת מחשבים וציוד 07-2022 – מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים 19.10.22 – מכרז ביטוחים 8-2022 
פרוטוקול ועדת מכרזים 19.10.22 – מכרז ביטוחים 8-2022 מונגש 

פרוטוקול ועדת מכרזים 27.10.22 – מכרז ביטוחים 8-2022 (002) 
פרוטוקול ועדת מכרזים 27.10.22 – מכרז ביטוחים 8-2022 מונגש 

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 8.11.22- בוב 
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום ה 8.11.22- ביוב- מונגש 

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום ה 8.11.22- חוגים  
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום ה 8.11.22- חוגים- מונגש

פרוטקול ועדת מכרזים- ביוב- 15.11.22  
פרוטוקול ועדת מכרזים ביוב מיום ה 15.11.22 

פרוטוקול ועדת מכרזים חוגים מיום ה 15.11.22  
פרוטוקול ועדת מכרזים- חוגים 15.11.22

פרוטוקול ועדת מכרזים ביטוח 15.11.22  
פרוטוקול ועדת מכרזים 15.11.22 – מכרז ביטוחים 8-2022

פרוטוקול ועדת מכרזים 29.110.22 – מכרז הזנה.
פרוטוקול ועדת מכרזים 29.110.22 – מכרז הזנה- מונגש

 פרוטוקול ועדת מכרזים 29.110.22 – מכרז מגרשים בזוהר.
פרוטוקול ועדת מכרזים 29.110.22 – מכרז מגרשים בזוהר- מונגש

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים (הזנה ומגרשים בזוהר)

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 11.12.2022 בנושא עבודות פיתוח בהרחבה בזוהר

פרטוקול ועדת מכרזים- הזנה- מיום 11.12.22 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים- הזנה מיום 11.12.22 מונגש.

פרוטוקול ועדת מכרזים 26.1.23 הסעות תלמידים. חתום. 
פרוטוקול ועדת מכרזים 26.1.23 הסעות תלמידים- מונגש.

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 29.1.23 מכרז הסעות תלמידים– חתום 

ועדת מכרזים 14.2.23 הסעות חתום
ועדת מכרזים -14.2.23 הסעות מונגש.

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.2.23 בנושא הסעות תלמידים– חתום. 
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.2.23 בנושא הסעות תלמידים- מונגש.

-ועדת מכרזים 12.3.23- מוני מים בנהורה- מונגש

פרטוקול ועדת מכרזים 12.3.23 מוני מים נהורה-
פרטוקול ועדת מכרזים 12.3.23 מוני מים נהורה-

פרוטוקול ועדת מכרזים 12.3.23 יעוץ ארגוני.
-ועדת מכרזים 23.3.23- ייעוץ ארגוני- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים 12.3.23 אספקת ציוד מדעים לבתי ספר במעצה.
פרוטוקול ועדת מכרזים 12.3.23 אספקת ציוד מדעים לבתי ספר במעצה מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים- מוקד רשותי – פתיחת מכרז-חתום מ21.3.23
פרוטוקול ועדת מכרזים- מערכת למוקד רשותי מ21.3.23- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים- ציוד מדעים- 23.3.23- חתום

ועדת מכרזים 23.4.23 -מכרז צהרונים.
ועדת מכרזים 23.4.23- מכרז צהרונים – מונגש

ועדת מכרזים- מוקד רשותי-החלטה- מיום 23.5.23- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים- מוקד רשותי מ23.5.23- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 25.6.2023- צהרונים- חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.6.23- צהרונים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 11.7.2023 צהרונים וקייטנות

ועדת מכרזים 15.8.23 – צהרונים- חתום
ועדת מכרזים 15.8.23 – צהרונים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 22.8.2023 בנושא צהרונים חתום.

ועדת מכרזים 14.11.23- ציוד כיתת כוננות.
ועדת מכרזים 14.11.23- ציוד כיתת כוננות- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים- ביצוע והקמה של מעגלי תנועה- 7.12.23.
פרוטוקול ועדת מכרזים- ביצוע והקמה של מעגלי תנועה- 7.12.23- מונגש 

פרוטוקול מכרזים- טרקטורון כיבוי מיום 28.12.23
פרוטוקול מכרזים- טרקטורון כיבוי מיום 28.12.23- מונגש.  
פרוטוקול מכרזים- אספקה ותחזוקה של מערכת ניהול מוקד רשותי מיום 28.12.23- חתום
פרוטוקול מכרזים- אספקה ותחזוקה של מערכת ניהול מוקד רשותי מיום 28.12.23- מונגש 

פרוטוקול ביצוע והקמה של מעגלי תנועה, מיום – 1.2.24 – חתום
פרוטוקול ביצוע והקמה של מעגלי תנועה, מיום – 1.2.24 – מונגש.

פרוטוקול מכרזים- רכישת טרקטורון מיום 1.2.24- חתום
פרוטוקול מכרזים- רכישת טרקטורון מיום 1.2.24- מונגש

פרוטוקול מכרזים מיום 7.12 מתן שרותי תכנון ורישוי של מבני ציבור- מונגש

פרוטוקול מכרזים- 25.2.24 מתן שרותי תכנון ורישוי של מבני ציבור- מונגש
פרוטוקול מכרזים- 25.2.24 מתן שרותי תכנון ורישוי של מבני ציבור- חתום

פרוטוקול מכרזים 1.5.2024 ציוד אבטחת ישובים– חתום

פרוטוקול מכרזים מיום 7.5.2024 שירותידוברות וייעוץ תקשורת ושירותי תכלול וקידום פרוייקטים הנדסיים- חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 1.5.24- שירותי פיקוח על פרויקטים לבינוי שיפוץ ועבודות תשתית- חתום

פרוטוקול מכרזים מיום 1.5.24 בנושא אספקה והתקנה של ציוד ומערכות לאבטחת ישובים- חתום 

פרוטוקול מכרזים מיום 19.5.24 בנושא תכלול וקידום פרוייקים הנדסיים- חתום.

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.5.24 בנושא שירותי דובורת ויעוץ תקשורת – חתום 

_____________________________________________

קישורים בנושא התקשרויות עם משכ"ל:

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ועדת השלושה מיום 31.7.2018, החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז: שירותי הסעים

ועדת השלושה מיום 13.8.2019 החלטה על התקשרות עם משכל, בנושא פינוי אשפה

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מיום 30.6.20

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15 במושא ציוד ומערכות אבטחה לישובים

___________________________________________

מאגר יועצים- ועדת התקשרויות

מידע בנושא ועדת ההתקשרויות מופיע באתר זה בעמוד "מאגר 

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.