מכרזים והתקשרויות

הצג עמוד

_____________________________________________

מכרזי כח אדם:

בקשה למשרה פנויה במכרזי המועצה תוגש על גבי השאלון שבקישור הבא:
שאלון אישי – בקשה למשרה פנויה

 1. למתנ"ס לכיש דרושים/ות מדריכים/ות
 2. מכרז מנהל יחידת נוער להגשה עד 20.10.2022
 3. מכרז מנהל-ת אגף חינוך להגשה עד 20.10.2022
 4. מכרז קבט מוסדות חינוך להגשה עד 20.10.2022
 5. מכרז רכזת לידה 3 להגשה עד 20.10.2022
 6. מכרז פסיכולוג-ית גיל הרך להגשה עד 20.10.2022
 7. מכרז אב בית לביס לובה אליאב להגשה עד 20.10.2022
 8. מכרז אב בית לביס רבקה גובר להגשה עד 20.10.2022

_________________________________________________________________

מכרזים פומביים (עבודות/ שירותים):

 1. מכרז ביטוחי מ.א. לכיש (2022)

  מסמכים: א. תשובות לשאלות הבהרה – מכרז ביטוחים 8-2022   ב. לכיש אישור נסיון תביעות 2019 ג. לכיש דוח תביעות (2005-2018)

  הודעה על דחייה נוספת במועדי המכרז כמפורט להלן:

  • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה בזאת ליום 18/9/2022 בשעה 12:00.
  • המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה בזאת ליום 3/10/2022 בשעה 12:00.

  הודעה זו, מחליפה הודעה קודמת בנושא דחיית המועד האחרון להגשת הצעות.

 2. פניה לקבלת הצעות – יועץ משפטי חיצוני – מ.א. לכיש (2022) (לפרסום) (002) מועד אחרון להגשה 19.9.22
 3. מכרז חוגים (2022) נוסח סופי להגשה עד 27.10.22
 4. מכרז שירותי ביוב מ.א. לכיש (2022) (לפרסום) להגשה עד 2.11.22

________________________________________________________________

פרוטקולים ועדת מכרזים:

פרוטוקולים ועדת מכרזים 29.1.2019 + 31.1.2019- בנושא אחזקת תאורת רחובות.

פרוטוקול ועדת המכרזים. מיום 30.7.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת המכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול וועדת מכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא ביטוח

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 12.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- חתום וסרוק.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- מונגש

פרוטוקול וועדת מכרזים 19.9.19, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 16.7.2020 בנושא ביוב ובנושא צהרוניםחתום וסרוק

פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 23.7.20 בנושא ביוב– חתום וסרוק

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.8.2020 בנושא צהרונים
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום27.8.2020 בנושא צהרונים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מים 3.9.2020, בנושא ביוב וצהרונים 6-2020– חתום וסרוק
פרוטוקול ועדת מכרזים 3.9.2020 (ביוב, צהרונים)– מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים 22.9.20 לאחר שימוע- חתום חתום וסרוק
פרוטוקול ועדת מכרזים 22.9.2020 (לאחר שימוע) מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים, ביוב 1.12.20 חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים, ביוב 1.12.2020,  מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים-15.12.2020-מכרז ביוב 9-2020 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים ביוב 15.12.2020מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים (צילומים והעתקות 2021 – בחירה בזוכה), מיום 19.10.21 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים (צילומים והעתקות 2021 – בחירה בזוכה)-מיום 19.10.2021, מונגש

פרוטוקול מיכרז מכירת רכב שקף, ועדת מכרזים מיום 23.11.2021 חתום
פרוטוקול מיכרז מכירת רכב שקף, ועדת מכרזים מיום 23.11.2021 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28.11.21 רכישת רכב בעסקת המרה – חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28.11.2021 -מזגנים- פתיחת מכרז- חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 28.11.2021- מזגנים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 14.12.2021 בנושא מזגנים חתום
פרוטוקול מכרז מזגנים מיום 14.12.2021- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים, מיום 11.1.2022,פינוי גזם פתיחת מכרז- חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.1.2022, פינוי גזם- בחירה- חתום

פרוטקול ועדת מכרזים שיפוץ מבני ציבור 20.3.22 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים שיפוץ מבני ציבור 20.3.22- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מטש 20.3.22 חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מטש 20.3.2022- מונגש 

פרוטוקול מכרז הקמה בניה וביצוע מבני חינוך וציבור 6.4.22- חתום
פרוטוקול מכרז הקמה בניה וביצוע מבני חינוך וציבור- 6.4.22 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 שיפוץ מבני ציבור וחינוך- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 שיפוץ מבני ציבור וחינוך- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 בניה וביצוע מבני ציבור וחינוך- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 בניה וביצוע מבני ציבור וחינוך- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 תחזוקת מט"ש- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.4.22 תחזוקת מטש – מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.2022 שירותים ו או מכשירים סלולריים לעובדי המועצה- חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.2022 שירותים ו או מכשירים סלולריים לעובדי המועצה- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.2022 גינון נהורה.חתום

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.6.22 גינון נהורה.חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17.5.22 גינון נהורה- מונגש- 

פרוטוקול ועדת מכרזי פאלפונים- 7.6.22.חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים פלאפונים- 7.6.22 -מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים גינון נהורה- 3.7.22.
פרוטוקול ועדת מכרזים 3.7.22 גינון נהורה מונגש

פרוטוקול מכרזים מיום 6.7.22 – קרן אתנה חתום 
פרוטוקול מכרזים מיום 6.7.22 – קרן אתנה- מונגש 

 פרוטוקול ועדת מכרזים- מחשבים4.8.22 חתום 
פרוטוקול ועדת מכרזים- מחשבים 4.8.22 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 9.8.2022 אספקת מחשבים וציוד 07-2022 
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 9.8.2022 אספקת מחשבים וציוד 07-2022 – מונגש

_____________________________________________

קישורים בנושא התקשרויות עם משכ"ל:

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ועדת השלושה מיום 31.7.2018, החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז: שירותי הסעים

ועדת השלושה מיום 13.8.2019 החלטה על התקשרות עם משכל, בנושא פינוי אשפה

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מיום 30.6.20

___________________________________________

מאגר יועצים- ועדת התקשרויות

מידע בנושא ועדת ההתקשרויות מופיע באתר זה בעמוד "מאגר יועצים"

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.