מכרזים והתקשרויות

הצג עמוד

_____________________________________________

מכרזי כח אדם:

בקשה למשרה פנויה במכרזי המועצה תוגש על גבי השאלון שבקישור הבא:
שאלון אישי – בקשה למשרה פנויה

  1. למתנ"ס לכיש דרושים/ות מדריכים/ות
  2. מכרז מנהל ישובי הרשות למאבק בפשיעה להגשה עד 20.1.22

מכרזים פומביים (עבודות/ שירותים):

  1. מכרז

פרוטקולים ועדת מכרזים:

פרוטוקולים ועדת מכרזים 29.1.2019 + 31.1.2019- בנושא אחזקת תאורת רחובות.

פרוטוקול ועדת המכרזים. מיום 30.7.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת המכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול וועדת מכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא ביטוח

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 12.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- חתום וסרוק.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- מונגש

פרוטוקול וועדת מכרזים 19.9.19, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 16.7.2020 בנושא ביוב ובנושא צהרוניםחתום וסרוק

פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 23.7.20 בנושא ביוב– חתום וסרוק

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.8.2020 בנושא צהרונים
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום27.8.2020 בנושא צהרונים- מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים מים 3.9.2020, בנושא ביוב וצהרונים 6-2020– חתום וסרוק
פרוטוקול ועדת מכרזים 3.9.2020 (ביוב, צהרונים)– מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים 22.9.20 לאחר שימוע- חתום חתום וסרוק
פרוטוקול ועדת מכרזים 22.9.2020 (לאחר שימוע) מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים, ביוב 1.12.20 חתום.
פרוטוקול ועדת מכרזים, ביוב 1.12.2020,  מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים-15.12.2020-מכרז ביוב 9-2020 חתום
פרוטוקול ועדת מכרזים ביוב 15.12.2020מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים (צילומים והעתקות 2021 – בחירה בזוכה), מיום 19.10.21
פרוטוקול ועדת מכרזים (צילומים והעתקות 2021 – בחירה בזוכה)-מיום 19.10.2021, מונגש

פרוטוקול מיכרז מכירת רכב שקף, ועדת מכרזים מיום 23.11.2022 חתום

פרוטוקול מיכרז מכירת רכב שקף, ועדת מכרזים מיום 23.11.2022 מונגש

פרוטוקול ועדת מכרזים, מיום 11.1.2022,פינוי גזם,

_____________________________________________

קישורים בנושא התקשרויות עם משכ"ל:

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ועדת השלושה מיום 31.7.2018, החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז: שירותי הסעים

ועדת השלושה מיום 13.8.2019 החלטה על התקשרות עם משכל, בנושא פינוי אשפה

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מיום 30.6.20

___________________________________________

מאגר יועצים- ועדת התקשרויות

מידע בנושא ועדת ההתקשרויות מופיע באתר זה בעמוד "מאגר יועצים"

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.