מכרזים והתקשרויות

___________________________________________

מכרזי המועצה:

בקשה למשרה פנויה במכרזי המועצה תוגש על גבי השאלון שבקישור הבא:
שאלון אישי – בקשה למשרה פנויה

רשימת המכרזים:

 1. למתנ"ס לכיש דרושים/ות מדריכים/ות
 2. מכרז עובד סוציאלי מרחבי להגשה עד 4.6.2020
 3. מכרז רכז לפיתוח כח אדם להגשה עד 4.6.2020
 4. מכרז רכז תנועת נוער והדרכה להגשה עד 11.6.2020
 5. מכרז שירותי הדברה מ.א. לכיש (05-2020) (סופי) עד (מועד מעודכן 7.6.20)
  1. נספח ב-אישור קיום ביטוחים-קוד 083-מכרז שירותי הדברה 05-2020-מ.א. לכיש
  2. תיקון: תיקון 1-שינוי מועד להגשת הצעות-מכרז הדברה 05-2020
  3. שאלות הבהרה ותשובות-מכרז הדברה 5-2020-מ.א. לכיש (סופי. להפצה)
 6. מכרז צהרונים וקייטנות מ.א. לכיש (04-2020) להגשה עד (מועד מעודכן:7.6.2020)
  1. נספח ב-אישור קיום ביטוחים-קוד 055-מכרז צהרונים וקייטנות מ.א. לכיש
  2. שאלות הבהרה ותשובות-מכרז צהרונים וקייטנות בגני ילדים 4-2020-מ.א. לכיש (סופי. להפצה)
  3. תיקון:תיקון 1-שינוי הוראות-מכרז צהרונים וקייטנות 04-2020
  4. תיקון:תיקון 2-שינוי מועד להגשת הצעות-מכרז צהרונים וקייטנות 04-2020

_________________________________________________________

קישורים לפרוטקולים של ועדת מכרזים:

פרוטוקולים ועדת מכרזים 29.1.2019 + 31.1.2019- בנושא אחזקת תאורת רחובות.

פרוטוקול ועדת המכרזים. מיום 30.7.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת המכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול וועדת מכרזים, מיום 6.8.2019, בנושא ביטוח

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 12.8.2019, בנושא הסעות תלמידים

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- חתום וסרוק.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 5.9.2019- בנושא הסעות תלמידים- מונגש

פרוטוקול וועדת מכרזים 19.9.19, בנושא הסעות תלמידים

_____________________________________________

קישורים בנושא התקשרויות עם משכ"ל:

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ועדת השלושה מיום 31.7.2018, החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח- מכרז: שירותי הסעים

ועדת השלושה מיום 13.8.2019 החלטה על התקשרות עם משכל, בנושא פינוי אשפה

___________________________________________

מאגר יועצים- ועדת התקשרויות

מידע בנושא ועדת ההתקשרויות מופיע באתר זה בעמוד "מאגר יועצים"

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.