פרוטוקולים מליאה מועצה מס' 15, שנה: 2021

פרוטוקול מליאה מספר 27, מיום 26.1.21 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 28 , אישור תקציב, מיום 17.2.21 חתום (אישור תקציב)

פרוטוקול מליאה מספר 29 מיום 17.2.21 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 30 מיום 16.3.21

פרוטוקול מליאה מס' 31 מיום 6.5.2021 ישיבה שלא מן המניין

פרוטוקול מליאה מספר 33 מיום 15.6.2021

פורטוקול מליאה מספר 34, מיום 27.7.2021- חתום

פרוטוקול מספר 35, מיום 26.8, חתום

פרוטוקול מליאה מספר 36, מיום 19.10.2021 חתום

פרוטקול מליאה מספר 37 מיום 29.11.2021 חתום

פרוטוקול מליאה, מספר 38, מיום 29.11.2021

פרוטוקול מליאה מספר 39, מיום 30.12.2021,

פרוטוקול מליאה מספר 40, מיום 30.12.2021, אישור תקציב

הקלטות:

הקלטת מליאה מיום 17.2.2021, כולל דיון תקציב, חלק א'

הקלטת מליאה מיום 17.2.2021, כולל דיון תקציב, חלק ב'

הקלטת מליאה מיום 16.3.2021

הקלטת מליאה מיום 6.5.2021

הקלטת מליאה מיום 27.7.2021

הקלטת מליאה מיום 26.8.2021

הקלטת מליאה מספר 36 מיום19.10.21

הקלטת ישיבות מליאה מספר 37, 87, מיום 29.11.2021

פרוטוקולים מונגשים:

פרוטוקול מליאה מספר 27, מיום 26.1.21 מונגש

פרוטוקול מליאה מס' 28, אישור תקציב 2021, מונגש

פרוטוקול מליאה מס' 29, 17.2.21 מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 32 מיום 6.5.21 מונגש

פרוטוקול מליאהמספר 35 מיום 26.8.21 מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 39, מיום 30.12.2021 מונגש

פרוטוקול מליאה מס' 40, מיום 30.12.2021, אישור תקציב 2022- מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.