פרוטוקולים מליאה מס' 15, 2020.

פרוטוקולים חתומים סרוקים:

פרוטוקול מליאה מספר 17-15, מיום  10.2.2020 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 18-15, מיום 12.5.2020 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 19-15 מיום 12.5.2020 – ישיבה שלא מן המניין-חתום

פרוטוקול מליאה מתאריך 16.6.20 תיקון טעויות: טעות במספר הפרוטוקול. צריך להיות 20-15 נרשם בטעות: 19-15. תוקן בפרוטוקול מספר 21-15. בנוסף, טעות בתאריך בעמודים הפנימיים בכותרת התחתונה.

פרוטוקול מליאה מספר 21-15 מיום 29.6.2020

__________________________

הקלטות מליאה:

הקלטת מליאה 18-15+19-15, מיום 12.5.2020 

 

 

__________________________

פרוטוקולים מונגשים:

פרוטוקול מליאה מספר 17-15 מיום 10.2.2020- מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 18-15, מיום 12.5.20מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 19-15 מיום 12.5.20 ישיבה שלא מן המניין- מונגש

פרוטקול מיום 16.6.20, בקובץ מונגש, אבד. עד שיושלם, ניתן לקבל את המידע במזכירות המועצה בטלפון 08-6871682.

 

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.