פרוטוקולים מליאה מס' 15, 2020.

פרוטוקולים חתומים סרוקים:

פרוטוקול מליאה מספר 17-15, מיום  10.2.2020 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 18-15, מיום 12.5.2020 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 19-15 מיום 12.5.2020 – ישיבה שלא מן המניין-חתום

פרוטוקול מליאה מספר 20 (ראו הערה בהמשך) מתאריך 16.6.20 חתום. הערה: תיקון טעויות: נפלה טעות במספר הפרוטוקול (נכתב 19-15 במקום 20-15) הטעות תוקנה בפרוטוקול מספר 21-15. הטעות בתאריך מופיעה גם בעמודים הפנימיים בכותרת התחתונה.

פרוטוקול מליאה מספר 21-15 מיום 29.6.2020 חתום 

פרוטקול מליאה מספר 22, מיום 25.8.2020 חתום

פרוטוקול מליאה מספר 23 מיום 14.9.2020 חתום 

פרוטוקול מליאה מספר 24 מיום 11.10.2020 חתום 

פרוטוקול מליאה מספר 25 מיום 11.8.2020חתום

פרוטוקול מליאה מספר 26, מיום 15.12.2020, חתום

__________________________

הקלטות מליאה:

הקלטת ישיבות מליאה מספר 18+19 מיום 12.5.2020

הקלטת ישיבת מליאה מספר _22_מיום 25.8.2020

הקלטת מליאה מספר 26 מיום 15.12.2020

__________________________

פרוטוקולים מונגשים:

פרוטוקול מליאה מספר 17-15 מיום 10.2.2020- מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 18-15, מיום 12.5.20מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 19-15 מיום 12.5.20 ישיבה שלא מן המניין- מונגש

פרוטקול מיום 16.6.20, בקובץ מונגש, אבד. עד שיושלם, ניתן לקבל את המידע במזכירות המועצה בטלפון 08-6871682.

פרוטוקול מליאה 22 מיום 25.8.20 () מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 23 מיום 14.9.20- מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 24 מיום 11.10.20 מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 25 מיום 8.11.20 מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 26, מיום 15.12.2020 מונגש

 

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.