פרוטוקולים מליאה 2016

פרוטוקולים חתומים וסרוקים

(ניתן לאתר למטה את הפרוטוקולים בקבצים מונגשים)

פרוטוקול מס' 29 מיום 5-1-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 30 מיום 26-1-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 31 מיום 4-2-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 32 מיום 23-2-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 33 מיום 21-3-16חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 34 מיום 17-5-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 35 מיום 17-5-16 חתום וסרוק (ישיבה שלא מן המניין)

פרוטוקול מס' 36 מיום 19-6-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 37 מיום 30-8-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 38 מיום 27-10-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 39 , (אישור תקציב), מיום 8-12-17 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 40 מיום 8.12.16 חתום וסרוק

פרוטוקולים מונגשים בקובץ פתוח

פרוטוקול פתוח מס' 29 מיום 5-1-16

פרוטוקול פתוח מס' 30 מיום 26-1-16

פרוטוקול פתוח מס' 31 מיום 4-2-16

פרוטוקול פתוח מס' 32 מיום 23-2-16

פרוטוקול פתוח מס' 33 מיום 21-3-16

פרוטוקול פתוח מס' 34 מיום 17-5-16

פרוטוקול פתוח מס' 35 מיום 17.5.2016 (ישיבה שלא מן המניין)

פרוטוקול פתוח מס' 36 מיום 19.6.2016

פרוטוקול פתוח מס' 37 מיום 30.8.2016

פרוטוקול פתוח מס' 38 מיום 27-10-16

פרוטוקול פתוח מס' 39, (אישור תקציב) מיום 8.12.2016

פרוטוקול פתוח מס' 40, מיום 8.12.16

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.