פרוטוקולים מליאת המועצה מס' 15, החל מ- נובמבר 2018.

פרוטוקולים ממליאה מספר 15, חתומים וסרוקים:

(פרוטוקולים מונגשים מופיעים בסוף העמוד)

פרוטוקול מליאה מספר 1/15, מליאה פתיחה חגיגית של המליאה ה- 15, מיום 25.11.2018, חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה מס' 2/15 , מתאריך 25.11.2018- חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה מספר 3/15, מתאריך 17.12.2018- חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה מספר 4/15, מיום 27.12.2018 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה מספר 5/15, מיום 27.12.2018, חתום וסרוקאישור תקציב 2019, תקציב מאושר 2019

פרוטוקול מליאה מספר 6/15, מיום 13.1.2019,חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה מספר 7/15, מיום 29.1.2019 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה מספר 8/15, מיום 11.2.2019 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 9/15, מיום 10.3.2019- חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 10/15, מיום 5.5.2019– חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 11/15 מיום 5.5.2019– חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 12/15, מיום 30.6.2019 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 13/15 מיום 6.8.2019 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 14/15 מיום 3.10.2019 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 15/15 מיום 11.12.2019 חתום וסרוק

פרוטוקול מליאה 16/15 מיום 12.12.2019- חתום וסרוק, תקציב 2020

פרוטוקול מליאה 17/15 מיום  1.2.2020 חתום וסרוק

הקלטות ישיבת מליאה

הקלטת ישיבת מליאה מספר 9/15, מיום 10/3/2019

הקלטת ישיבה מספר 10/15 מיום 5.5.2019- לא הוקלטה בגלל תקלה

הקלטת ישיבה מספר 11/15 מיום 5.5.2019 לא הוקלטה בגלל תקלה

הקלטת ישיבת מליאה מספר 12/15, מיום 30.6.2019

הקלטת ישיבת מליאה מיום 3/10/2019

פרוטוקולים מונגשים:

פרוטוקול מליאה מס' 1-15, פתיחה חגיגית של המליאה ה- 15, מיום 25.11.2018- מונגש

פרוטוקול מליאה מס' 2-15, מתאריך 25.11, מונגש

פרוטוקול מליאה מס' 3-15, מתאריך 17.12.2018 (1) מונגש

פרוטוקול-מליאה- מספר 4-15 מיום 27.12.18-מונגש

פרוטוקול מליאה, מספר 5-15, מיום 27.12.2018, אישור תקציב 2019 – מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 6-15, מיום 13.1.19 מונגש

פרוטוקול מליאה מספר 7-15, 29.1.2019, נגיש

פרוטוקול מליאה מספר 8-15, מיום 11.2.2019, מונגש

פרוטוקול מליאה, 9-15, מיום 10.3.19, מונגש

פרוטוקול מליאה 11/15, מיום 5.5.19 ישיבה שנייה, מונגש

פרוטוקול מליאה 12-15, מיום 30.6.19, מונגש

פרוטוקול מליאה 13-15  6.8.19 מונגש

פרוטוקול מליאה 15-15, מיום 11.12.2019- מונגש

פרוטוקול מליאה 16-15 מיום 12.12.2019 אישור תקציב 2020- מונגש

פרוטוקול מליאה 17-15 מיום 10.2.2020- מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.