צו מסים- היטל ארנונה

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2016

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת 2016 סרוק וחתום

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת 2016 – בקובץ פתוח מונגש

צו מסים- היל ארנונה לשנת 2017

צו מסים- היטל ארנונה כללית לשנת  2017 – בקובץ  פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2018

היטל ארנונה כללית לשנת 2018 – מעודכן בקובץ פתוח מונגש

היטל ארנונה כללית לשנת 2018 –  עדכון אוגוסט 2018 בקובץ פתוח מונגש

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2019

צו מיסים- היטל ארנונה כללית לשנת: 2019– חתום וסרוק

היטל ארנונה כללית לשנת 2019- בקובץ מונגש

בקשת הרשות לאישור חריג בארנונה לשנת 2019 אושרה ע"י השרים.
מצורפים קבצים:  

  1. צו מיסים עדכני לשנת 2019 סרוק וחתום
  2. צו מיסים עדכני לשנת 2019, בקובץ מונגש
  3. אישור חריג, משרד הפנים, לשנת 2019

צו מסים- היטל ארנונה לשנת 2020

דברי הסבר לטיוטת צווי המיסים 2020…

צו מיסים – אישור מליאה 2020

צו מיסים – אישור מליאה 2020

צו מיסים – בקשות לאישור חריג 2020

צו מיסים – בקשות לאישור חריג 2020 מונגש

צו מיסים 2020 אחרי אישור השרים

צו מיסים לשנת 2020 מאושר וחתום

היטל ארנונה כללית, צו מיסים 2020 מתוקן חתום

היטל ארנונה כללית, צו מיסים 2020 מתוקן מונגש

צו מיסים היטל ארנונה 2021

דברי הסבר לטיוטת היטל המיסים ל2021צו מיסים 2021 מבוקש bwKWBYDpRZjNkdEc

צו מיסים 2021 מבוקש

דברי הסבר לטיוטת היטל המיסים ל2021

היטל ארנונה כללית לשנת 2021 חתום

צו מיסים 2021 _מונגש

צו ארנונה- היטל ארנונה כללית לשנת 2021– חתום
צו מיסים 2021 מונגש

צו מיסים היטל ארנונה 2022

צו ארנונה- היטל ארנונה כללית לשנת 2022

צו מיסים היטל ארנונה 2023

צו מיסים 2023.
צו מיסים 2023 מונגש

צו מיסים היטל ארנונה 2024

צו מיסים 2024

צו מיסים 2024- מונגש

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.