מחלקת רישוי עסקים

דבר ראש המועצה

המועצה האזורית לכיש נמצאת בתהליך מבורך של צמיחה וגידול דמוגרפי משמעותי.
 לעסקים חשיבות גבוהה בקידום מקורות הצמיחה של הכלכלה והתעסוקה המקומית.
  לפיכך פועלת המועצה לקידום העסקים והיזמות המקומיים.
 אנו שמחים להציג בפניכם חוברת הדרכה בנושא הסדרת רישיון עסק , שמטרתה להנגיש
 עבורכם באופן ידידותי את התהליך הנדרש לקבלת רישיון עסק.

 בהצלחה רבה
דני מורביה
ראש המועצה

מדריך ומפרטים

מדריך לקבלת רשיון עסק 
מדריך לקבלת רישיון עסק– מונגש

 מפרט אחיד מפורט
 מפרט אחיד מפורט – מונגש

מפרט אחיד כללי 
לכיש- מפרט אחיד כללי-  מונגש

 

לבקשת רישיון עסק, יש למלא את הטופס שבקישור: טופס בקשה לרישיון עסק

כתבי הסמכה:

כתב הסמכה- גורם השגה- יפית שיר 

כתב הסמכה רשות רישוי מקומית- ישי דהן

קבצים:

ילקוט הפרסומים-10809- פרסום ברשומות- רישוי עסקים לכיש

אישור המפרט במליאת המועצה (פרוטוקול מספר 42 מיום 20.3. 2022)

 

______________________________________________________________________

פרסומים קודמים:

______________________________________________________________________

הודעה בנושא מפרט רשותי – רישוי עסקים:

1. מפורסמת בזה טיוטת המפרט הרשותי של המועצה בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח-1968 (״החוק״).
2. בהתאם לחוק, כל אדם רשאי להגיש הערות לטיוטה, בתוך 30 ימים ממועד הפרסום, כלומר עד ליום 6.3.2022.
3. את ההערות יש להגיש באמצעות דוא״ל, לכתובת [email protected], עד לתאריך האמור לעיל.

  1. לכיש- מפרט אחיד כללי- 21.12.21 טיוטא לפרסום
  2. 10.1.2022 לכיש-מפרט אחיד מפורט טיוטא לפרסום


7ג3. מפרט רשותי

(4) טיוטה של הצעת המפרט הרשותי או הצעה לשינויו בליווי דברי הסבר, תפורסם באתר האינטרנט של רשות הרישוי ותעמוד לעיון הציבור במשרדי הרשות; בפרסום כאמור יצוינו האופן והמועד להגשת הערות להצעה.

(5) כל אדם רשאי להגיש לרשות הרישוי הערות לטיוטת ההצעה למפרט רשותי או לשינויו בתוך 30 ימים ממועד פרסומה; רשות הרישוי תדון בהערות שהוגשו כאמור ותחליט האם לערוך שינוי בהצעה למפרט רשותי או לשינויו

_______________________________________________________

 

________________________________________________________

מחלקת רישוי עסקים מסדירה את מעמד העסקים ברשות ע״פ חוק רישוי העסקים.

 

תכנית עבודה 2021 רישוי עסקים- חתום
תוכנית עבודה 2021 רישוי עסקים- מונגש

לרשותכם מידע הנוגע להוצאת רשיון עסק, במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים:

מידע על רישוי עסקים מאתר משרד הפנים (באתר ניתן למצוא את צו רישוי העסקים, מידע על הרפורמה ברישוי עסקים, חוקים תקנות וכדו') בקישור: אתר משרד הפנים רישוי עסקים

דרישות והנחיות לבעלי עסקים במ.א. לכיש:

  1. יש למלא את הטופס שבקישור: טופס בקשה לרישיון עסק
  2. דרישות נוספות: קישור: "דרישות והנחיות"

בשאלות ניתן לפנות למחלקת רישוי העסקים במועצה

 

 

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.