כללי
מודעה חדשה
קבוצת יבנה

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

אליאב קבוצת יבנה 07:15 הסעה משותפת ליישובים שקף ואליאב בימים א'-ה'- 16:00, ביום א' פיזור נוסף 13:45 י.ש נתיב 054-3177901 מיניבוס
צפית

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

שקף צפית 07:00 ההסעה משותפת ליישובים שקף ולכיש על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
לכיש צפית 07:00 על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
לכיש צפית 07:15 ההסעה משותפת ליישוביפ שקף ולכיש על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
אליאב צפית 07:00 ההסעה משותפת ליישובים אמציה, אליאב, שדה משה על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
אמציה צפית 07:10 ההסעה משותפת ליישובים אמציה, אליאב, שדה משה על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
שדה משה צפית 07:30 ההסעה משותפת ליישובים אמציה, אליאב, שדה משה על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
סנסנה

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

אליאב סנסנה 07:30 הסעה משותפת ליישובים אליאב ובני דקלים על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
בני דקלים סנסנה 07:35 הסעה משותפת ליישובים אליאב ובני דקלים על פי מערכת השעות של בית הספר מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
קרית גת

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

מנוחה משואה קרית גת 07:30 לפי מערכת אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
אליאב שפרינצק קרית גת 07:15 הסעה משותפת לאליאב ושדה משה, ההסעה משותפת בבוקר לתיכונים בקרית גת הסעות חזרה מבי"ס שפרינצק- ימים א', ג', ד', ה'- 14:30, ביום ב'- 12:45, יום ו'- 11:50. אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
אמציה תיכונים קרית גת 07:15 הסעה משותפת ליישובים נטע, שקף, אמציה, בני דקלים, לכיש בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
בני דקלים תיכונים קרית גת 07:25 הסעה משותפת ליישובים נטע, שקף, אמציה, בני דקלים, לכיש בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
זהר תיכונים קרית גת 07:10 הסעה משותפת ליישובים זהר, שחר, ניר חן, נגה ויד נתן ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
יד נתן תיכונים קרית גת 07:40 הסעה משותפת ליישובים זהר, שחר, ניר חן, נגה ויד נתן ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
לכיש תיכונים קרית גת 07:40 הסעה משותפת ליישובים נטע, שקף, אמציה, בני דקלים, לכיש בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
מנוחה תיכונים קרית גת 06:30 שעת 0, הסעה משותפת לנחלה ומנוחה בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 מוא"ז יואב טרנזיט
מנוחה תיכונים קרית גת 07:25 בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 אוטובוס
נגה תיכונים קרית גת 07:30 הסעה משותפת ליישובים זהר, שחר, ניר חן, נגה ויד נתן ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
נהורה תיכונים קרית גת 06:45 שעת 0, הסעה משותפת לישובים תלמים, ניר חן, נהורה, שדה דוד ועוצם. ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
נהורה תיכונים קרית גת 07:20 הסעה משותפת ליישובים תלמים, שדה דוד, נהורה, עצם ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 אוטובוס
נטע תיכונים קרית גת 06:40 שעת 0, הסעה משותפת לישובים נטע, בני דקלים. בימים א'-ה' ב 13:40, על ידי הסעות אדרי 15:00, 16:00 הסעות על ידי י.ש נתיב , וביום שישי 12:00, 13:00 על די אדרי י.ש נתיב 054-3177901 מיניבוס
נטע תיכונים קרית גת 07:00 הסעה משותפת ליישובים נטע, שקף, אמציה, בני דקלים, לכיש בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
ניר חן תיכונים קרית גת 06:40 שעת 0, הסעה משותפת לישובים תלמים, ניר חן, נהורה, שדה דוד ועוצם. ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
ניר חן תיכונים קרית גת 07:25 הסעה משותפת ליישובים זהר, שחר, ניר חן, נגה ויד נתן ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
עוצם תיכונים קרית גת 07:25 הסעה משותפת ליישובים תלמים, שדה דוד, נהורה, עצם ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 אוטובוס
שדה דוד תיכונים קרית גת 06:35 שעת 0, הסעה משותפת לישובים תלמים, ניר חן, נהורה, שדה דוד ועוצם. ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
שדה דוד תיכונים קרית גת 07:10 הסעה משותפת ליישובים תלמים, שדה דוד, נהורה, עצם ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 אוטובוס
שדה משה תיכונים קרית גת 07:25 הסעה משותפת לאליאב ושדה משה בימים א'-ה' ב 13:40, על ידי הסעות אדרי 15:00, 16:00 הסעות על ידי י.ש נתיב , וביום שישי 12:00, 13:00 על די אדרי אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
שחר תיכונים קרית גת 07:20 הסעה משותפת ליישובים זהר, שחר, ניר חן, נגה ויד נתן ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
שקף תיכונים קרית גת 07:10 הסעה משותפת ליישובים נטע, שקף, אמציה, בני דקלים, לכיש בימים א-ה'- 13:40- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, בשעה 15:00- טיולי שער הנגב משולב עם ורדון, 16:00- הסעה של מוא"ז יואב משולב עם ישובי מוא"ז יואב. יום ו'- 12:00, 13:00 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
תלמים תיכונים קרית גת 06:30 שעת 0, הסעה משותפת לישובים תלמים, ניר חן, נהורה, שדה דוד ועוצם. ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 מיניבוס
תלמים תיכונים קרית גת 07:00 הסעה משותפת ליישובים תלמים, שדה דוד, נהורה, עצם ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00, יום ו'- 12:00, 13:00 טיולי שער הנגב 08-6215150 אוטובוס
אחוזם תיכונים קרית גת 07:25 ההסעה משותפת לבית הספר אבן שמואל ימים א'-ה'- 13:40, 15:00, 16:00 וביום ו': 12:00, אוטובוס 13:00 מיניבוס. אדרי אלון- 052-2628566 אוטובוס
אליאב תיכונים קרית גת 07:15 הסעה משותפת לאליאב ושדה משה, בבוקר ההסעה משותפת לבית ספר שפרינצק בימים א'-ה' ב 13:40, על ידי הסעות אדרי 15:00, 16:00 הסעות על ידי י.ש נתיב , וביום שישי 12:00, 13:00 על די אדרי. אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
לובה אליאב

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

קריית גת לובה אליאב 07:15 ההסעה משותפת ליישובים קרית גת, עוזה, איתן, אחוזם, אבן שמואל לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
עוזה לובה אליאב 07:20 ההסעה משותפת ליישובים קרית גת, עוזה, איתן, אחוזם, אבן שמואל לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
איתן לובה אליאב 07:25 ההסעה משותפת ליישובים קרית גת, עוזה, איתן, אחוזם, אבן שמואל לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
אחוזם לובה אליאב 07:30 ההסעה משותפת ליישובים קרית גת, עוזה, איתן, אחוזם, אבן שמואל לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
אבן שמואל לובה אליאב 07:35 ההסעה משותפת ליישובים קרית גת, עוזה, איתן, אחוזם, אבן שמואל לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
רווחה לובה אליאב 07:15 ההסעה משותפת ליישובים מנוחה ורווחה לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
מנוחה לובה אליאב 07:30 ההסעה משותפת ליישובים מנוחה ורווחה לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
שדה משה לובה אליאב 07:30 לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 2  אוטובוסים
שקף לובה אליאב 07:30 לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
אליאב לובה אליאב 07:30 לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
אמציה לובה אליאב 07:35 לפי מערכת בימים א'-ה': פיזור ראשון ב 12:45 ופיזור שני ב: 13:45. ביום ו' בשעה: 11:45 מסיעי שדרות 08-6611633 אוטובוס
הרב קוק- תלמים

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

עוצם הרב קוק 07:20 ההסעה משותפת ליישובים עוצם וזוהר בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
זוהר הרב קוק 07:30 ההסעה משותפת ליישובים עוצם וזוהר בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
נהורה הרב קוק 07:15 ההסעה משותפת ליישובים נהורה, שחר, ניר חן בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
שחר הרב קוק 07:20 ההסעה משותפת ליישובים נהורה, שחר, ניר חן בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
ניר חן הרב קוק 07:25 ההסעה משותפת ליישובים נהורה, שחר, ניר חן בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
שדה דוד הרב קוק 07:30 בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
אליאב הרב קוק 07:10 בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 י.ש יוסי- 054-3177901 מונית
חלץ הרב קוק 07:30 בימי א'-ה' בשעה 13:30, ביום ו' בשעה 11:45 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
גני ילדים

שם היישוב

בית ספר

שעת איסוף

הערות

שעת פיזור

מסיע

טלפון של החברה

סוג רכב

נוגה גן ילדים- יד נתן 07:30 ההסעה משותפת ליישובים נגה ועוצם א'-ה'- 14:00, ו': 12:00 מטיילי נהורה 08-6610585 מיניבוס
עוצם גן ילדים- יד נתן 07:35 ההסעה משותפת ליישובים נגה ועוצם א'-ה'- 14:00, ו': 12:00 מטיילי נהורה 08-6610586 מיניבוס
זוהר גן ילדים- שדה דוד 07:40 א'-ה'- 14:00, ו': 12:00 אדרי אלון- 052-2628566 מיניבוס
אמציה גן ילדים- שקף 07:30 א'-ה'- 14:00, ו': 12:00 י.ש נתיב 054-3177901 מיניבוס
בשביל הזהב- פרוייקט התנדבותי לחיבור בין וותיקים וצעירים- פרטים בקישור.
פרוטוקולים מליאה 2016

פרוטוקולים חתומים וסרוקים

(ניתן לאתר למטה את הפרוטוקולים בקבצים מונגשים)

פרוטוקול מס' 29 מיום 5-1-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 30 מיום 26-1-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 31 מיום 4-2-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 32 מיום 23-2-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 33 מיום 21-3-16חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 34 מיום 17-5-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 35 מיום 17-5-16 חתום וסרוק (ישיבה שלא מן המניין)

פרוטוקול מס' 36 מיום 19-6-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 37 מיום 30-8-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 38 מיום 27-10-16 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 39 , (אישור תקציב), מיום 8-12-17 חתום וסרוק

פרוטוקול מס' 40 מיום 8.12.16 חתום וסרוק

פרוטוקולים מונגשים בקובץ פתוח

פרוטוקול פתוח מס' 29 מיום 5-1-16

פרוטוקול פתוח מס' 30 מיום 26-1-16

פרוטוקול פתוח מס' 31 מיום 4-2-16

פרוטוקול פתוח מס' 32 מיום 23-2-16

פרוטוקול פתוח מס' 33 מיום 21-3-16

פרוטוקול פתוח מס' 34 מיום 17-5-16

פרוטוקול פתוח מס' 35 מיום 17.5.2016 (ישיבה שלא מן המניין)

פרוטוקול פתוח מס' 36 מיום 19.6.2016

פרוטוקול פתוח מס' 37 מיום 30.8.2016

פרוטוקול פתוח מס' 38 מיום 27-10-16

פרוטוקול פתוח מס' 39, (אישור תקציב) מיום 8.12.2016

פרוטוקול פתוח מס' 40, מיום 8.12.16

על המועצה
בשפלת יהודה בין הרי יהודה למישור החוף במרחב אשקלון, שוכנת המועצה האזורית לכיש הפרושה על יותר מ- 400,000 דונם של שטחי חקלאות ושטחים פתוחים המהווים מוקד משיכה למבקרים ומטיילים אשר אינם נדרשים להרחיק נדוד כדי להיחשף לטבע ולהיסטוריה במלוא הדרם. מועצה האזורית לכיש הוכרזה רשמית ב 1956 ומאגדת בתוכה 13 מושבי עובדים, 2 מושבים שיתופיים, 4 ישובים קהילתיים ומתגוררים בה כ- 11,000 נפש. דתיים לצד חילונים, חקלאים לצד בעלי מקצועות חופשיים, אגודות שיתופיות לצד ישובים קהילתיים, וישובים וותיקים לצד ישובים חדשים.